ITOPIA

Intelligente Technologische Ondersteuning voor een Positieve en Inclusieve Arbeidssituatie

De Amfors Groep is een sociale onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Metafors is een metaalbewerkingsbedrijf binnen de Amfors groep. Metafors heeft een “inclusive fieldlab” opgericht, waarin diverse technologische systemen worden toegepast om het leerpotentieel en de productiviteit van de medewerkers te vergroten en te bewerkstelligen dat deze medewerkers ook meer voldoening uit hun werk halen. Metafors gaat in het fieldlab experimenteren met verschillende ondersteunende technologieën waaronder een Smart Beamer en een Collaborative Robot (co-bot). Het inzetten van deze innovatieve technologieën beïnvloedt niet alleen het productieproces, maar ook de taakinhoud en de werkbeleving.

In twee pilots staat de vraag centraal naar de interactie tussen intelligente, ondersteunende technologie en de medewerkers van Amfors, hun (werk-)beleving en de verandering hierin ten gevolge van het inzetten van technologie, alsmede de mogelijkheden om deze interactie en werkbeleving positief te beïnvloeden.

Projectresultaten
  •          Optimalisatie van de interface tussen werknemer en ieder van de ondersteunende technologieën
  •          Lesmateriaal t.b.v. training en begeleiding om de werkbeleving van de medewerkers positief te beïnvloeden.
Projectteam

Marijke Bergman (projectleider), Janienke Sturm, Marijke de Geus, Teade Punter & Mark de Graaf.

Studenten: Brenda Beukers, Kevin Hennesy + 6 studenten van een ExPo opdracht Fontys Hogeschool Engineering.

Looptijd

Maart 2018 t/m maart 2019.

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat Mens en Technologie

Janienke Sturm

08850 84335
j.sturm@fontys.nl

Projectleiding

Marijke Bergman

08850 82134
m.bergman@fontys.nl

Partners

Amfors – Metafors
TNO Leiden