IoT voor bewegen

Momenteel worden verschillende producten ontwikkeld met sensoren, die mensen stimuleren om meer te bewegen. Veel aanbieders van deze producten spelen met de vraag hoe ze hier een duurzaam businessmodel aan kunnen koppelen. De opkomst van Internet of Things (IoT) maakt het mogelijk dat de grenzen tussen producten en diensten en de grenzen tussen sectoren vervagen.

Dit project biedt de mogelijkheid om verder toegepast onderzoek te doen in een specifiek toepassingsgebied. Bij dit project kijken we naar Revalideren: we rusten een fitbox die door het revalidatiecentrum Libra is ontwikkeld uit met sensoren, die worden gekopppeld aan een app en we gaan de data analyseren. Idee is om dit verder tot een dienst te ontwikkelen waardoor revalideren ook goed in de thuisomgeving zal gaan.  

Het beoogde resultaat van dit project is de aanvraag voor een groot onderzoeksproject ‘Revalideren en Bewegen in de Toekomst’.  

Projectresultaten
 • Aanvraag voor een onderzoeksproject ‘Revalideren en Bewegen in de Toekomst’
 • Stappenplan voor een manual voor servitizering mbv IoT en Big Data analyse
 • Uitgewerkt onderzoeksplan voor het ‘Revalideren en Bewegen in de Toekomst’ (voor RAAK, Interreg, NWA)
Projectteam

Els van de Kar – Lectoraat Business Service Innovatie; Projectleider; Ton de Lange – Libra; Jan Verberkt – Libra; Dries van den Ende – Fontys Data driven business lab; Mark Stappers – Fontys Mechatronics en Robotics; Jeroen Segers - Innovatie expert en projectondersteuning;

Arne Goedhardt (fysiotherapeut); Wouter Hoens (fysiotherapeut)

Betrokken studenten:

Stefan van de Leur (Data Driven Business Lab); Esmee Schilder (Data Driven Business Lab); Dickson Ngoh (Data Driven Business Lab); Jordi Hoeke (Data Driven Business Lab); Bram van den Heuvel (Data Driven Business Lab); Sean Sminia (stagiaire Mechatronica en Robotics); Rafael Weber (lab assistent Mechatronica en Robotics); Hilde van der AA (Stagiaire Brace Technologie Haagse Hogeschool); Kim Rooijmans (gekoppeld aan Fitbox A)

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.
Opmerking: dit project is een vervolg op een TEC for Society-onderzoek uit najaar 2018.


Update maart

Stand van zaken van het project:

 • 21 februari: Kick off met alle betrokkenen (ongeveer 15 personen) bij Libra. Van alle tafels zijn de resultaten uitgewerkt en gedeeld. We gebruiken MS Teams voor de communicatie. Dit is door ICT geregeld.
 • Studenten Big Data Driven Lab zijn aan het analyseren welke data nodig zijn, hoe deze te verwerken zijn en wat dit betekent voor de business. Op het ‘ICT in Practice’ congres op 21 maart 2019 hebben ze hier poster presentatie over laten zien.
 • De stagiaire van Robotica is met de sensor aan het experimenten mbv collega’s van het lab.
 • Er zijn 40 studenten van de minor Entrepreneurship uit Venlo op bezoek geweest bij Libra.
 • Inbreng van externe partners:
 • Libra vervult de rol van opdrachtgever en inhoudelijke kennis partij op een goede en enthousiaste manier.

Mijlpalen:

 • 4 april 2019: bijeenkomst met alle betrokkenen. Iedere groep presenteert voortgang en vervolgens wordt er samengewerkt. Bij dit overleg zijn ook de teams Zelfregie en Technologie van de Fontys Paramedische Hogeschool vertegenwoordigd.
 • 28 februari: lancering van de Fitbox2Go door Libra en start van de uitrol van 40 exemplaren. Dit was in de aanwezigheid van de gedeputeerde van de provincie Brabant en zo’n 30 à 40 mensen uit de revalidatie en sportwereld in Brabant.
 • 21 maart: overleg met O&O over de aanvraag van een vervolg financiering.

Informatie over lancering van FitBox op 28 februari (met foto’s):

https://www.libranet.nl/service-menu/nieuws/libra-revalidatie-lanceert-innovatief-revalidatiehulpmiddel/

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat
Business Services Innovation

Bart Nieuwenhuis

08850 78506
bart.nieuwenhuis@fontys.nl

Projectleiding

Els van de Kar
Fontys International Business School

0850 77705
els.vandekar@fontys.nl

Partners

Libra Eindhoven Tilburg Weert
MKB leveranciers in Brabant en Limburg