PRODIM

Proprioceptive Digital Measuring in prosthetics and orthotics

Proprioceptive digital measuring in prosthetics and orthotics (PRODIM) beoogt op twee thema’s bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep en beroepspraktijk:

1) Het digitaal vastleggen en vergelijken van geometrieën van de gemanipuleerde en de ongemanipuleerde voet. Met deze nieuwe technologie kan voor het eerst digitaal, het resultaat van het handelen van experts zichtbaar gemaakt. Dit is een voorwaarde voor:

2) Het expliciteren, zichtbaar maken van tactiele manipulatie als onderdeel van de ontwerpbeslissingen van experts, gebaseerd op hun impliciete kennis en vaardigheden. Het kennen van- de regels voor- ontwerpbeslissingen draagt bij aan het vullen van de leemte(n) die bestaan tussen de behoeftes uit het werkveld en het aanbod in het onderwijs. Hierdoor ontstaat een betere afstemming met betrekking tot technologie inzicht, - gebruik en acceptatie bij toekomstig professionals.

Projectresultaten
  • Proof of principle (Pop) om de geometrieën vast te leggen. De Pop bestaat uit een input device en een hard/softwareomgeving om geometrieën te manipuleren.
  • Methodiek om kennis van experts te expliciteren.
  • Eerste resultaten van geëxpliciteerde kennis over de ontwerp beslissingen van experts.
  • Lesbrief over ontwerpbeslissingen voor onderwijsactiviteiten t.b.v. regulier onderwijs.
  • Publicatie in een vakblad.
Projectteam

Fred Holtkamp (projectleider), Fons Dehing, Geert Jos van der Maazen, Laura Peters (Acknowlegde), Rob Verwaard (Wittepoel), Ron Schiedon (Schiedon), Rob Jansen (Loopvisie), Jessica Hohensohn (Hohensohn), R. Hinrichs (Footmill) + studenten: Natasha Latham, Bob Truijen, Harm Booy en Ruben van Wuijtswinkel.

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat Health, Innovations & Technology

Eveline Wouters

08850 7899
e.wouters@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Projectleiding

Fred Holtkamp

08850 75510
f.holtkamp@fontys.nl

Partners:

Acknowledge
Wittepoel
Loopvisie
Hohensohn Orthopedie
Footmill
Nimco