Paardenstal

Ontwerp van een mogelijk eerste systeem

Nederland heeft in de wereldwijde paardenbranche een belangrijke positie voor wat betreft fokprogramma’s, internationale handel en sport.  Na voetbal heeft de paardensport de grootste economische omvang in Nederland. Bij traditionele agrarische sectoren gaat het met name om efficiënt produceren van voedsel terwijl het bij de paardensector gaat om beleving en emotie. In de paardenhouderij wordt nog weinig gedaan met het monitoren van dierenwelzijn met name omdat de techniek ontbreekt. Uit een brainstorm is vervolgens het idee ontstaan om realtime (drink)gedrag van sportpaarden te gaan monitoren en op zoek te gaan naar (onbekende) correlaties. Welke verschillen er bijv. zijn qua drinkpatroon tussen paarden en relaties met activiteiten en stalomgeving is nog onbekend terrein. Door daarnaast meerdere sensoren/parameters en visiontechniek middels camera’s toe te gaan passen ontstaat een hightech diervolgsysteem dat uiteindelijk gebruikt kan worden om de eigenaar of verzorger te waarschuwen bij bijv. stresssituaties, blessures of ziektes. Besloten is om te starten in de stal en later uit te gaan breiden daarbuiten middels koppeling van meerdere sensoren zoals een hartslagmeter en draadloze devices die worden gebruikt om sportprestaties te verbeteren. Een dergelijk systeem kan vroegtijdig problemen detecteren waarop de eigenaar of verzorger kan anticiperen. Na een periode van enkele maanden data ophalen zal deze geanalyseerd moeten worden op het vinden van bijzondere correlaties en kan op basis van de bevindingen besloten worden of er voldoende resultaten zijn voor vervolgstappen die gaan leiden tot een intelligente stal.

Projectresultaten
  • Een intelligente paardenstalstal die in staat is om welzijn van dieren (paarden) te monitoren waarbij beoogd wordt om verbanden te vinden tussen realtime drinkgedrag van paarden, gezondheid, beweging en omgeving.
  • Installatie van 4 paardenstallen die voorzien zijn van diverse sensoren (flow, temp. luchtvochtigheid) en camera
  • (drink) data per paard per dag
  • Logboeken per paard per dag van werkelijke activiteiten
  • Algoritme
  • Het is een nieuw systeem dat voor vele voordelen kan gaan zorgen in de paardensector en periferie
Projectteam

Gert-Jan van der Wijst (projectleider), Jelle Adema, Daniel Rateike, Michiel Hovens (H&F Electronics BV), Loes Fiddelaers (Stal Hendrix), Stephanie Welschen (Paardenkliniek Venlo)

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoekslijn Agro-Mechatronica

Marcel Roosen

08850 78422
marcel.roosen@fontys.nl

Projectleiding

Gert-Jan van der Wijst

08850 78429
g.vanderwijst@fontys.nl

Partners

H&F Electronics BV
Stal Hendrix
Paardenkliniek Venlo