Rigid body tracking

Tracking van objecten (voorwerpen, mensen) wordt vanwege de digitalisering van maakindustrie steeds belangrijker (o.a. digital twins). De huidige trackingsystemen zijn duur en lastig op te stellen.

Het doel van dit project is om is een goedkoop, maar accuraat trackingsysteem voor objecten te ontwikkelen gebaseerd op de ‘Lighthouse’ techniek. Hierbij moeten tot 10 objecten in een keer nauwkeurig getracked kunnen worden. Ook zal het systeem een API krijgen waardoor het gekoppeld kan worden aan andere systemen.

Projectresultaten
  • 1e Ontwerp rapport (eind maart)
  • 2e Software om tracking te visualiseren (begin juli)
  • 3e test rapport en spec’s van het systeem (eind juli)
Projectteam

Sjaak Verwaaijen (projectleider), Wouter Buddingh

Looptijd project

Januari t/m juli 2019.

Virtual Reality

Sjaak Verwaaijen

08850 71360
s.verwaaijen@fontys.nl