Stressdetectie door middel van repeterende bewegingen

In dit project willen we repeterende bewegingen bij mensen detecteren. Deze komen voor bij verscheidene psychische ziektebeelden zoals dementie, gehandicaptenzorg, dwangneuroses of stresssituaties. Het detecteren van deze bewegingen is de eerste stap naar het onderzoek aan dergelijk gedrag.

Onze bijdrage ligt op het vlak van de technologie: we plaatsen versnellingsopnemers (en gyroscopen) op de ledematen en het lichaam om repeterende patronen in kaart te brengen. Hierbij denken we aan periodes van 1-10Hz. Vervolgens wordt de beste signaalverwerking gekozen om repeterende patronen te classificeren en identificeren.

Deze benadering is nieuw en biedt in potentie een goed alternatief voor het meten van stress zoals dat nu (moeizaam) met wearables gebeurt dmv bijvoorbeeld hartslag, hearth rate variability en huidweerstand.

Projectresultaten
  •          Meetplatform om de bewegingen van één persoon te registreren.
  •          Metingen op gezonde mensen met opgelegde repeterende handelingen. De analysemethode en tijdsconstanten zijn helder: meetperiode, sampelfrequentie en de drempelwaarden.
  •          Optimalisering van de resultaten voor veldtesten met draagbare hardware.
Projectteam

Mark de Graaf (projectleider), Geert Langereis, Rick Walraven.

Studenten: Isabel Wittermans, Koen Theeuwen, Rian Schobers, David Janssen, Milan Krah, Sandra Kusters, Vincent van den Ronden, Daniel Spoelder, Thimo Timmermans.

Looptijd

September 2018 t/m juni 2019.

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat Interaction Design

Mark de Graaf

0850 75831
m.degraaf@fontys.nl

Projectleiding

Mark de Graaf

08850 75831
m.degraaf@fontys.nl

Partners

Game Solutions
JIM-Fit