TOLERO

TOestanden LEren met RObots

Dit project gaat in op de uitdaging in het onderwijs en de industrie om goede betrouwbare software voor complexe systemen te maken.  Als systeem is gekozen voor de aansturing van robots. Voor het modelleren van het robotgedrag zien wij 2 benaderingen, namelijk met behulp van state machines, zoals bijvoorbeeld wordt ondersteund met de Dezyne tool van Verum, en het maken van behavior trees zoals vaker wordt toegepast in de game ontwikkeling. Wat betreft onderzoek en toepassing zijn een aantal vragen in dit project van belang, zoals de interfaces tussen componenten (waar leg je deze in robots?), de event logica van besturing (hoe maak je deze betrouwbaar? En wat krijg je al uit bestaande software (ROS)). Het project probeert antwoorden op deze vragen te krijgen, zodat vervolgstappen mogelijk worden.

Projectresultaten
  •          Keuze domein (spelstrategie robot voetbal, aansturing logistieke robots, swarm robotica)
  •          State machine
  •          Behavior tree
  •          Machine learning system
  •          Rapportage met SWOT van de 3 benaderingen. Voorstel vervolgonderzoek
Projectteam

Teade Punter (projectleider), Eric Dortmans, Suzanne Andova (FHICT), Jos Hegge (Verum), Ton Peijnenburg (VDL-ETG) + 6 studenten.

Looptijd

Februari 2018 t/m januari 2019

Sfeerafbeelding Fontys

Lectoraat High Tech Embedded Software

Teade punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Projectleiding

Teade Punter

08850 75859
teade.punter@fontys.nl

Partners

Verum
VDL-ETG