Varkenshouderij 4.0

Dit project wil een slimmer en duurzamer integraal model maken voor de (regionale) varkenshouderij. Naast de directere input/output variabelen waarop in de (keten)bedrijfsvoering wordt gestuurd, worden op slimme wijze meerdere ‘omgevingsfactoren’ gemeten, geanalyseerd en geïntegreerd in een besturingsmodel. Dit is inclusief externaliteiten die op dit moment worden genegeerd zoals mestafval en fijnstof. Het model houdt ook rekening met voorwaarden en eisen die worden gesteld aan de kwaliteitsborging in de varkenshouderij vanuit voedselveiligheidsoogpunt, dierenwelzijn en kwaliteit van de leefomgeving. Internet of Things (IoT) is hierbij een sleuteltechnologie.

Projectresultaten
  •          Huidige ketenstructuur van varkens zijn in kaart gebracht
  •          Mogelijke ketenstructuur varkens 4.0 (goederenstroom, geldstroom, data stroom)
  •          Oriëntatie op mogelijkheden binnen individuele schakels en om buiten de ketenstructuur zaken tot stand te brengen
Projectteam

Jan Wijnen (projectleider), Leon Weijs, Jack Keulers, Bart Nieuwenhuis

Studenten: Vanessa Aust, Milena Breuer, Michelle Herrmann, Michel Christians, Fabienne Janssen, Jannis Voperrt, Luis Kohler, Oliver Perez Vargas, Grigor Kanev.

Looptijd

Januari 2018 t/m juli 2019

Lectoraat Business Service Innovation

Bart Nieuwenhuis

08850 78506
bart.nieuwenhuis@fontys.nl

Projectleiding

Jan Wijnen

08850 86267
j.wijnen@fontys.nl

Partners

Yookr
Nijsen-Granico Veevoerindustrie