HTSM-onderzoeksprojecten voorjaar 2020

Op deze pagina staat informatie over HTSM-onderzoeksprojecten die Fontys (momenteel) in samenwerking met bedrijfsleven of (zorg)instellingen uitvoert. De onderzoeken zijn onderverdeeld in twee groepen:

  1. TEC for Society onderzoeken binnen het thema HTSM, waarbij techniek wordt ingezet om een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem.
  2. Fontys Centre of Expertise HTSM-projecten, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de oplossing voor een specifiek technisch probleem. Deze onderzoeksprojecten worden mede mogelijk gemaakt door het Fontys Centre of Expertise HTSM.
TEC for Society HTSM-onderzoeksprojecten
Centre of Expertise HTSM-onderzoeksprojecten