Wearable Sensors

Het ondersteunen van de zorg d.m.v. wearable sensors bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag (OG) volgens het multiple stakeholderperspectief: mensen met dementie en (in)formele verzorgers.

Projectresultaten
  • Werkend prototype van een wearable geschikt voor mensen met dementie.
  • Conceptualisering van interface design.
  • Wetenschappelijke kennisdeling
Projectteam

Manon Peeters, Michiel Groenemeijer, Esther Felix, Fred Holtkamp, Annemie Sonselee, Peter Verkuijlen (BrabantZorg), Gideo Bruggeman (Het Laar), Prof. Dr. Eveline Wouters (Tilburg universiteit/Tranzo), Dr. Liselore Snaphaan, Prof. Loe Feijs (TU/e) & Dr. Rens Brankaert (TU/e en Lector Fontys).

Studenten

Looptijd

Februari 2020 t/m juli 2020

Lectoraat Health Innovations and Technology

Rens Brankaert

08850 84383
r.brankaert@fontys.nl

Projectleider

Manon Peeters

08850 87639
m.peeters@fontys.nl

Partners

BrabantZorg, Het Laar, Tilburg Universiteit/Tranzo, GGZe, TU/e