HTSM-onderzoeksprojecten

Op deze pagina staat informatie over HTSM-onderzoeksprojecten die Fontys (momenteel) in samenwerking met bedrijfsleven of (zorg)instellingen uitvoert. De onderzoeken zijn onderverdeeld in twee groepen:

  1. TEC for Society onderzoeken binnen het thema HTSM, waarbij techniek wordt ingezet om een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem.
  2. Innovatieve HTSM-projecten, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de oplossing voor een specifiek technisch probleem. Deze onderzoeksprojecten worden mede mogelijk gemaakt door het Fontys Centre of Expertise HTSM.

TEC for Society onderzoeken


Innovatieve HTSM-projecten