Introductie Captain of Industry

Praktijkgericht onderzoek zeer waardevol voor de High Tech sector

De Nederlandse High Tech sector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en klimaat. Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op, dat maakt het spannend. In de High Tech zijn we dan ook niet snel uitgeleerd. De High Tech Industrie kan dat niet alleen. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden van binnen én buiten de High Tech is essentieel.

Om Nederland door innovatie en exportgroei internationaal tot de top te laten blijven behoren, moeten we ervoor zorgen dat we genoeg talent, kennis en kunde binnen de High Tech krijgen en houden. Studenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van praktijkgerichte onderzoeksprojecten binnen High Tech industrie. Daarom investeert de Topsector HTSM ook in Expertisecentra, zoals bij Fontys.

In de HighTech werken we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan een mooie toekomst.

Amandus Lundqvist

12 september 2017 trad Amanuds terug als boegbeeld HTSM en ontving lovende woorden van Minister Henk Kamp en FME-voorzitter Ineke Dezentjé tijdens het HighTech Roadmap event in Den Bosch.

Holland High Tech, interview: "Samenwerking essentieel voor positie Nederlandse hightech".

Sfeerafbeelding Fontys