Agro-mechatronics

Op zoek naar praktijkgericht onderzoek binnen agro en food sector?

Technische vraagstukken binnen de agro en food sector worden door Fontys GreenTechLab beantwoord met behulp van praktijkgericht en toegepast onderzoek, procesanalyses, engineering, prototype bouw of een eventuele doorontwikkeling. Het onderzoeken, beantwoorden en oplossen van vraagstukken kan Fontys GreenTechLab verrichten met behulp van studenten, docenten en medewerkers. Hiervoor worden stage-/afstudeeropdrachten, interne projecten, minoren of school projecten gedefinieerd.

Multidisciplinair team, samen aan de slag!

De studenten worden actief ondersteund door een vast team van ingenieurs. Dit is een multidisciplinair team met als achtergrond mechatronica, werktuigbouwkunde procestechniek en industrieel product ontwerpen. Hierdoor wordt resultaat op het vraagstuk gewaarborgd.