Applied natural sciences

Thin films and functional materials één van de 6 speerpunten

Binnen het brede gebied van Applied Natural Sciences richten wij ons op zes speerpunten voor praktijkgericht en toegepast onderzoek. Een van deze speerpunten, de Special Interest Groups (SIGs), is: Thin Films and Functional Materials. Een thema is belangrijk voor het ons omringende werkveld en wordt gedragen door een groep docenten die zorgen voor de valorisatie in het onderwijs.

Hebt u een onderzoeksvraag, laat het ons weten!

De onderzoeksprojecten gekoppeld aan deze SIGs zijn geënt op vraagstelling vanuit het ons omringende bedrijfsleven en worden uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven, andere kennisinstellingen en het onderwijs. Bij alle onderzoeksprojecten, die vaak ook deels worden gefinancierd met behulp van subsidie (RAAK, Interreg, OP Zuid) worden studenten ingezet in het kader van stage- en afstudeeropdrachten en andere projectvormen.