Robotics and adaptive robotics

Op zoek naar kennis over nieuwe robot toepassingen?

Fontys Robotics ontwikkelt kennis en technologie voor nieuwe robot toepassingen, waarbij mensen en robots nauw samenwerken. Hiervoor werken we samen met de TU's, MKB-bedrijven en partner Hogescholen. De kennis wordt gedeeld en ingezet bij de partnerbedrijven en direct gebruikt in het onderwijs om studenten vertrouwd te maken met deze nieuwe technologie.

Hoe gaan robot systemen een rol spelen op de werkvloer?

De industrie introduceert mede door SmartIndustry de komende jaren op grote schaal robot systemen om capaciteit te vergroten, maar vooral om personeel te ontlasten van routinewerk. Dit zullen slimme robot systemen moeten zijn. Die eenvoudig zijn te gebruiken zodat ze door medewerkers op de werkvloer snel zijn te herconfigureren voor een nieuwe taak.

Sfeerafbeelding Fontys

Meer concreet ontwikkelen we kennis op het gebied van:

  • Cobot systemen, 3D vision, bin picking (het gerobotiseerd oppakken van bijvoorbeeld willekeurig gestorte gietstukken uit een bak).
  • AGV systemen voor goederenvervoer in een productieomgeving.
  • Veiligheid voor beide toepassingen.
  • Human Robot interaction.