Stages

Stages en afstudeeropdrachten

In nauwe samenspraak met de stage- en afstudeercoördinatoren kunnen bedrijven verzoeken indienen om studenten stages en afstudeeropdrachten te laten lopen bij bedrijven voor praktijkgericht en toegepast onderzoek.

De coördinatoren bekijken:

  • Beschikbaarheid
  • Zwaarte van de opdracht
  • Gewenste duur
  • Past de opdracht binnen het kennisgebied van de opleidingen.

De coördinatoren dragen de eindverantwoordelijkheid voor het plaatsen van studenten. Zij proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen type student en cultuur bedrijf. Neem contact op voor meer informatie!

Edgar van de Laak

Automotive (Eindhoven)
Stage- en afstudeer coördinator

Bart-Jan van Lierop

Mechatronica (Eindhoven)
Stage- en afstudeer coördinator

Jan van der Linde

Elektrotechniek (Eindhoven)
Stage- en afstudeer coördinator

Jan Verdonschot

Werktuigbouwkunde (Eindhoven)
Stage- en afstudeer coördinator


Renée Toussaint-Geraads

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Venlo)
Stage- en afstudeercoördinator