Lectoraat Big Data

Big Data Lab

Binnen ons onderzoek en onderwijs neemt het Big Data Lab een belangrijke plaats in. Het Big Data lab is een ontmoetingsplek voor data-gedreven service-innovatie. In multidisciplinaire projecten brengen we kennis bijeen over big data, over ICT en over specifieke domeinen.
Het Big Data Lab biedt op die manier een praktijkgerichte leeromgeving voor studenten, docenten en professionals uit de beroepspraktijk. Het lab is ook beschikbaar voor bedrijven en organisaties in de regio en voor het doen van onderzoek
en het uitvoeren van hoogwaardige experimenten met grote datasets.

Samen werken aan innovatie

Het praktijkgericht onderzoek bij Fontys levert een bijdrage aan innovatieve kennis bij onze studenten, het werkveld en onze partners in de regio.
Het expertisecentrum Big Data is een onderdeel van Fontys Hogeshool ICT.

Kenniskring