Impulsteam Circulaire Economie

Fontys Impulsteam Circulaire Economie

Fontys wil een actieve rol spelen in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het Fontys Impulsteam Circulaire Economie (ICE) heeft als doel de kennis over circulaire economie en duurzaamheid binnen Fontys te versterken zodat wij een betekenisvolle speler worden in deze transitie. Daarbij hoort dat onze studenten over de nodige kennis beschikken om een volwaardige sparring-partner te kunnen zijn voor het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Circulaire Economie binnen Fontys

In de opleiding van onze studenten willen wij de aspecten van circulaire economie in hun onderlinge samenhang aan bod laten komen. We maken onze studenten bewust van de dilemma’s en vraagstukken rondom circulaire economie en betrekken ook hun eigen handelen in hun eigen leefomgeving hierbij. Zo willen we bewuste professionals opleiden die een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de Circulaire Economie van morgen.

Binnen Fontys helpt het Impulsteam Circulaire Economie bij het verspreiden van kennis over circulaire economie, interdisciplinaire samenwerking, het koppelen van studenten aan praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven, en het organiseren van intervisiebijeenkomsten en trainingen voor studenten en docenten.

Nieuws

Contact

Voor meer informatie over het thema circulaire economie of het Fontys Impulsteam kunt u contact opnemen met Fons Claessen (projectleider ICE)