Agro-Mechatronics

Agro-mechatronics – GTL wie zijn wij

Fontys Agro-mechatronics met een fysiek lab, GreenTechLab, is onderdeel van Fontys High Tech Systems & Materials (HTSM) met de volgende kennisgebieden:

  • Additive manufacturing (waaronder 3D printing)
  • Agro-mechatronics
  • Applied natural sciences
  • Automotive
  • Distributed sensor systems
  • High Tech embedded software
  • (Adaptive) Robotics

GreenTechLab houdt zich bezig met technische vraagstukken binnen de agro en food sector met onderzoek, procesanalyses, engineering, prototype bouw of doorontwikkeling. Dit wordt uitgevoerd met studenten, docenten en het bedrijfsleven en worden stage-of afstudeeropdrachten of interne projecten gedefinieerd. De studenten worden actief ondersteund door een vast team van ingenieurs. Het team is een multidisciplinair team met de disciplines mechatronica, werktuigbouwkunde, procestechniek en industrieel product ontwerpen. Labs van alle techniekopleidingen Venlo staan ter beschikking. De mix van disciplines borgt resultaat bij het vraagstuk.