Over HTSM

Bij Fontys High Tech Systems and Materials (HTSM) werken we aan zeven kennisthema's. Binnen elk thema wordt kennis opgebouwd en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd.

De expertise bij de onderzoekslijnen is geborgd bij experts die deze kennis overdragen/delen met docenten, studenten en het bedrijfsleven. Zij maken gebruik van state-of-the-art apparatuur en fysieke labruimten. Onderzoeken zijn regelmatig thema-overstijgend. Er is een nauwe samenwerking tussen experts van verschillende thema's en (technische) opleidingen binnen en buiten Fontys. Wij vertellen u graag meer! Neem contact met ons op of vraag meer informatie aan via e-mail.