Robotics

Wie zijn wij?

Fontys Adaptive Robotics met een fysiek Robotics Lab, is onderdeel van Fontys High Tech Systems & Materials (HTSM) met de volgende thema's:

  • Additive manufacturing (waaronder 3D printing)
  • Agro-mechatronics
  • Applied natural sciences
  • Automotive
  • Distributed sensor systems
  • High Tech embedded software
  • (Adaptive) Robotics

Robotics ondergebracht bij een lectoraat

Het kennisgebied adaptive robotics is ondergebracht bij het lectoraat Mechatronics and Robotics dat zich ten doel stelt toegepaste kennis te ontwikkelen ten dienste van onderwijs en industrie. De kennis wordt opgebouwd door eigen onderzoek en in projecten met de industrie. De kenniskring rond het lectoraat is opgebouwd uit verschillende studierichtingen. De projecten worden uitgevoerd door medewerkers van het lectoraat en docenten uit de kenniskring, aangevuld met zoveel mogelijk studenten. Het lectoraat is verder betrokken bij de ontwikkeling van minoren en lesmodulen. Uiteraard is de kennis ook voor de industrie en wordt deze ook met andere onderwijsinstellingen gedeeld. Projecten worden veelvuldig uitgevoerd voor/met het MKB.

Het lectoraat heeft een zeer goed netwerk in de regionale industrie en in de Europese kennisnetwerken. Het lectoraat is aangesloten bij SPARC (EU Robotics programma), bij ISO (veiligheid en modulariteit) en Smart Industry.