Logistiek

Economisch belang

Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uit te voeren en te besturen. Van grondstof tot eindproduct. Met een toegevoegde waarde van 55 miljard euro per jaar en 813.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Met slechts 0,25% van de wereldbevolking en 1% van de wereldproductie verzorgt Nederland toch 3,7% van de wereldhandel.

Topsectoren

Daarnaast ondersteunt de sector de andere (top)sectoren. In 2010 startte het toenmalige kabinet Rutte I met het topsectorenbeleid. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Logistiek is één daarvan, omdat de sector nu al een sterke positie en groeimogelijkheden heeft. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Internationale positie

In de topsector Logistiek werken veel partijen samen, zoals verladers, logistieke dienstverleners havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen, kennisinstellingen en overheid. De activiteiten van deze groepen dragen volop bij aan de krachtige internationale positie van Nederland.

Innovatie binnen logistieke branche

Fontys Hogescholen is één van die kennisinstellingen en heeft daarom ook binnen de expertise Techniek het kennisgebied Logistiek. Het logistiek onderwijs telt circa 400 studenten die op worden geleid tot een logisticus met brede kennis over logistieke processen.
Innovatie en onderzoek richt zich op de ‘hot topics’ binnen de logistiek zoals in de icons hieronder staan weergegeven. Er zijn verschillende afdelingen binnen Fontys Logistiek die zich bezighouden met onderzoek en innovatie. Dit zijn onder andere het docententeam, lectoren, KennisDC Logistiek en Fontys ILEC.