Logistiek

Economisch belang

Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uit te voeren en te besturen. Van grondstof tot eindproduct. Met een toegevoegde waarde van 55 miljard euro per jaar en 813.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Met slechts 0,25% van de wereldbevolking en 1% van de wereldproductie verzorgt Nederland toch 3,7% van de wereldhandel.

Topsectoren

Daarnaast ondersteunt de sector de andere (top)sectoren. In 2010 startte het toenmalige kabinet Rutte I met het topsectorenbeleid. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Logistiek is één daarvan, omdat de sector nu al een sterke positie en groeimogelijkheden heeft. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Internationale positie

In de topsector Logistiek werken veel partijen samen, zoals verladers, logistieke dienstverleners havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen, kennisinstellingen en overheid. De activiteiten van deze groepen dragen volop bij aan de krachtige internationale positie van Nederland.

Innovatie binnen logistieke branche

Fontys Hogescholen is één van die kennisinstellingen en heeft daarom ook binnen de expertise Techniek het kennisgebied Logistiek. Het logistiek onderwijs telt circa 400 studenten die op worden geleid tot een logisticus met brede kennis over logistieke processen.
Innovatie en onderzoek richt zich op de ‘hot topics’ binnen de logistiek zoals in de icons hieronder staan weergegeven. Er zijn verschillende afdelingen binnen Fontys Logistiek die zich bezighouden met onderzoek en innovatie. Dit zijn onder andere het docententeam, lectoren, KennisDC Logistiek en Fontys ILEC.

 • E-Commerce & E-fulfilment

  Innovatie en onderzoek vanuit Fontys

  E-fulfilment is een term die nog niet veel gebruikt wordt. Waar e-commerce al enige naamsbekendheid heeft komt steeds vaker een term kijken waar veel webshops zich nog wel eens flink op verkijken en de nr. 1 reden is waarom veel webshops niet duurzaam zijn. Dit is namelijk de logistieke activiteiten van webshops die producten aanbieden.

  Fontys speelt op dit onderdeel en vraag aan ondersteuning van het bedrijfsleven in om projecten te starten en studenten beter op te leiden op dit gebied.

  Fontys International Campus Venlo en het KennisDC Logistiek Limburg startte in 2016 met de minor E-Preneurship. Met name de logistieke component van webshops komt in deze minor breed aan bod en is daarom de eerste minor op het gebied van e-fulfilment. Deze minor is opgezet in samenwerking met Thuiswinkel.org en is een combinatie van ondernemerschap en e-commerce en e-fulfilment. In augustus 2017 is gestart met de 4e editie van E-preneurship.

  Naast deze minor voert het Lectoraat Supply Chain Management projecten uit als E-Global, E-fulfilment Hub en Pakketsorteerhub Venlo om samen de logistieke positie van de BV Nederland te versterken.

  Meer informatie:

  Roy Lenders
  r.lenders@fontys.nl

  Ga naar brochure minor

  The future of Homeshopping

  E-commerce is één van de snelst groeiende gebieden in de hedendaagse economie. De meest succesvolle e-commerce bedrijven zijn start-ups en veel traditionele bedrijven onderzoeken hoe ze kunnen profiteren van de groeiende e-commerce markt. E-commerce heeft een grote invloed op logistiek en de supply chain. Supply chains operaties moeten leren omgaan met een groot aantal van kleine orders in plaats van een klein aantal grote orders.

 •   Nieuws

  Fontys Hogescholen/ KennisDC Logistiek Limburg gaan binnen het project E-fulfilment Hub de samenwerking aan met logistieke kennisbank Ensie

  In de logistieke sector heerst vaak verwarring over begrippen, afkortingen en definities. Medewerkers, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen hebben vaak verschillende meningen en zijn het niet altijd eens over de definities van veelgebruikte logistieke begrippen. Bovendien worden voortdurend nieuwe begrippen, wetten en afkortingen geïntroduceerd, waardoor zelfs doorgewinterde logistieke ondernemers door de bomen het bos niet meer zien!

  Innovation web
  Samenwerking met de grootste online encyclopedie van Nederland
  Fontys Hogescholen heeft binnen het project 'E-Fulfilment Hub' de oplossing: een gratis online logistieke encyclopedie! Eén grote verzameling van veelgebruikte begrippen in de logistiek voorzien van heldere definities! De e-Fulfilment Hub heeft samen met Ensie, de grootste online encyclopedie van Nederland, een logistieke begrippenlijst ontwikkeld bestaande uit ongeveer 200 definities. Deze lijst geeft bij elk begrip een duidelijke definitie en een korte, bondige uitleg, en vormt daarmee het ideale naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in de logistieke sector.

  Logistieke kennisbank
  Kennispartner Ensie is met ruim drie miljoen unieke bezoekers per jaar één van de grootste online kennisplatforms. Kortgeleden heeft Ensie haar eigen logistieke kennisbank gelanceerd en wil deze via de e-Fulfilment Hub extra onder de aandacht brengen. Onderstaand een voorproefje van deze kennisbank:

  Communautaire vergunning: www.ensie.nl/logistiek/communautaire-vergunning
  Intermodaal goederenvervoer: www.ensie.nl/logistiek/intermodaal-goederenvervoer
  LZV: www.ensie.nl/logistiek/langere-en-zwaardere-vrachtautocombinatie-lzv
  Modal split: www.ensie.nl/logistiek/modal-split
  WMS: www.ensie.nl/logistiek/warehouse-management-systeem

  Alle begrippen en definities ontvangen?
  Wilt u meer kennis vergaren over de belangrijkste begrippen en definities in de logistiek? Twijfelt u over de betekenis van afkortingen zoals WIM, ADR, AVC, NIWO of VIHB? Of bent u student en bezig met de voorbereiding van een belangrijk tentamen? Laat het ons weten en ontvang de volledige begrippenlijst gratis door het volgende contactformulier in te vullen o.v.v. "Logistieke kennisbank".

  Bron: www.e-fulfilmenthub.nl

 •   Partners

  Partners

  Binnen e-fulfilment werken we samen met veel partners die feedback geven op onze onderwijsprogramma's, studenten inzetten voor projecten etc.

  Bedrijven en organisaties die meewerken zijn:

  - Thuiswinkel.org
  - Cimpress
  - Slimstock
  - Wetron
  - Dimass Group
  - Moonen Packaging
  - LCWeert
  - OML
  - Kadans Vastgoed
  - Exitable
  - Clayre & Eef
  - Princen Transmission
  - Transsmart
  - Knapp
  - SMART LCV
  - UPS
  - Kersten Revalidatietechniek
  - Michel Oprey & Bijsterveld
  - Veris Bouwmaterialengroep
  - HC Distributie
  - PostNL
  - Bos Groep
  - Thijs Logistiek
  - Access Business Group
  - VidaXL
  - Seacon Logistics
  - TradePort Noord Venlo
  - NuSkin
  - Groep Heylen
  - Districon
  - Keyport 2020

 •   Projecten
  Projecten die Fontys Hogescholen samen met het KennisDC Logistiek uitvoert binnen e-commerce & e-fulfilment zijn:

  1. E-fulfilment Hub: Regio profilering Midden- Limburg als E-fulfilment Valley voor het MKB en kennisontwikkeling in onderwijs.
  2. Minor E-Preneurship- Onderwijsprogramma 3e jaars HBO
  3. E-Global
  4. OP-Zuid - Onafhankelijk pakketsorteercentrum Venlo

 • Trade Compliance & Customs Management

  Innovatie binnen Douane

  In onderzoeks- en innovatieprogramma’s worden de contouren van nieuwe vormen van toezicht al zichtbaar. Het AEO concept waarbij bedrijven zelf in control zijn wordt doorgetrokken naar de gehele keten. Trusted Trade Lanes zorgen ervoor dat de logistieke doorstroming efficiënt en effectief verloopt binnen een supply chain. Bedrijven kunnen met het Data Pipeline concept vrijwillig meer informatie over zendingen beschikbaar stellen waardoor Douane betere risicoanalyses kan maken en zendingen in Trusted Trade Lanes zonder oponthoud kunnen worden doorgelaten aan de grens. Voor bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen: meer informatie uitwisseling en betere samenwerking. Bovenstaande leidt tot allerlei interessante onderzoeksvragen, zoals:

  1.Hoe kunnen Trusted Trade Lanes worden ingericht en welke voordelen biedt dat voor bedrijven?
  2.Wat is de impact van het Data Pipeline Concept voor de ICT-systemen van bedrijven?
  3.Wat zijn de belangrijkste risico’s in mijn keten en hoe kunnen die worden beheerst?
  4.Hoe kan ik de aandacht voor trade compliance binnen mijn organisatie waarborgen?
  5.Hoe kunnen we de voordelen van betere beheersing meetbaar maken in ons bedrijf?
  6.Wat is de impact of de UCC en voldoet mijn bedrijf dan nog aan alle voorwaarden van AEO?

  Fontys onderzoekt en innoveert

  Customs Management & Trade Compliance is één van de speerpunten in onderzoek, innovatie en onderwijs van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo.

  In 2015 is Fontys gestart met het eerste keuzevak (minor) in Nederland waarbij studenten een halfjaar lang de ins- en outs van douane management en trade compliance leren. De minor is tot stand gekomen door samenwerking met een brede groep van organisaties en bedrijven waaronder: Amway, Seacon Logistics, KLG Europe, Sabic, Philips, Medtronic, DSV, Fenex, EVO en de Douane. Fontys stemt de inhoud en opzet van de minor regelmatig af met een expertgroep van bedrijven.

  Ook op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht werkt Fontys samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen met Douane/Belastingdienst, EVO, FENEX, VLM, TNO, TU Delft en Rotterdam School of Management werkt Fontys aan het Expertisecentrum Trade Compliance & Customs Management. Het expertisecentrum is een website waarop alle informatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wordt samengebracht. Het beginpunt voor elke professional die op de hoogte wil blijven van de meeste recente ontwikkelingen en invalshoeken.

  Met dezelfde partners bereidt Fontys een deeltijd HBO Logistiek opleiding voor met een specialisatie in Customs Management & Trade Compliance. Dit biedt werkenden in de logistieke sector de mogelijkheid om een volwaardig HBO diploma te halen en hun kennis en vaardigheden op het gebied van customs & trade compliance te verbreden.

  Meer informatie:

  Thierry Verduijn
  thierry.verduijn@fontys.nl

  Continue verandering, continue uitdaging

  Binnen internationale supply chains wordt het bezitten van kennis over douaneprocedures steeds belangrijker. Sterker nog het hebben van de juiste kennis en expertise zorgt ervoor dat ketens beter kunnen concurreren met andere Internationale ketens. Om de titel ‘Gateway to Europe’ te kunnen behouden, is het van belang grip te houden op administratieve en ICT processen en deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Zo kunnen eventuele vertragingen worden geminimaliseerd terwijl we nog steeds ‘compliant’ blijven.

 •   Nieuws

  Venlo, 5 december 2016 – In samenwerking met veertig partners zal Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo vier omvangrijke innovatieprojecten uit gaan voeren, met als doel de logistieke concurrentiepositie van Nederland, en met name van Limburg, te versterken.

  Het Lectoraat Supply Chain Management van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek heeft recent een ambitieuze onderzoeksagenda vastgesteld. Daarin zijn vier projecten geformuleerd met als doel de innovatie binnen de logistiek te stimuleren en te ontwikkelen. En daarmee de concurrentiepositie van BV Nederland als belangrijke speler op de wereldmarkt verbeteren.

  Vanaf 1 januari 2017 gaan de volgende onderzoeksprojecten van start;

  • E-Global: Versterken van de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van E-Fullfilment (logistiek van webshops).
  • UCC Douane wetboek: Verminderen van de administratieve lasten van toezicht bij de douane verminderen en zo te zorgen voor een ongestoorde logistieke keten. Hiervoor wordt onderzocht welke kansen de nieuwe douane-regelingen zouden kunnen bieden binnen de kaders van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU).
  • SYN-ERGIE: Versterken van transportdiensten en logistieke planning op de corridor tussen West-Vlaanderen en Limburg. Hiervoor wordt onderzocht hoe en met welke modaliteiten lading tussen Zeebrugge, Antwerpen en Limburg vervoerd kan worden.
  • Synchromodaal Pricing: Ontwikkelen van optimale prijsmodellen voor synchromodale diensten voor maritieme containers en continentale ladingstromen. Hiertoe zal een analyse van risicofactoren gemaakt worden.

  Concrete toepassingen
  De onderzoeksagenda is opgesteld door Thierry Verduijn en Roy Lenders. De onderzoeksthema’s daarin zijn bepaald in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en Topsector Logistiek. De resultaten en toepassingsmogelijkheden komen beschikbaar via het KennisDC Logistiek Limburg. Verduijn: “Onze rol is nu om samen met alle betrokken partijen de onderzoeksvragen uit de praktijk te beantwoorden en te komen tot concrete toepassingen waarvan het bedrijfsleven, overheid en onderwijs kunnen profiteren. Intensieve samenwerking met de bedrijven, onderwijs, onderzoek en overheden is daarom natuurlijk erg belangrijk”.

  Fontys Venlo zal deze projecten uitvoeren met onderwijsorganisaties als Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, TU Eindhoven, Hogeschool Vives en logistieke dienstverleners als Seacon, DB Schenker, Dimass, HC Distributie, Den Hartogh Logistics, European Gateway Services en KLG Europe. Andere bekende partners zijn Thuiswinkel.org, PWC, Deloitte, Ernst& Young, Meijburg en Co en Douane/Belastingdienst.

  Kennis delen
  De nieuw verworven inzichten worden opgenomen in de diverse lesprogramma’s van de logistieke opleidingen van Fontys. Zo blijven studenten op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de logistiek. Kennis die ze meenemen en verder brengen in de regio tijdens hun stages, afstudeeropdrachten en uiteraard na hun studie wanneer ze zelf in het bedrijfsleven aan de slag gaan. Fontysdirecteur Hans Aarts: “We zijn zeer verheugd met de toekenning van deze projecten, dit geeft aan dat Fontys niet alleen onderwijs levert aan studenten, maar ook kennis wil delen en creëren samen met de sector om te komen tot innovatieve oplossingen”.

  Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of extra beeldmateriaal contact op met:
  Michiel Kuijer
  Marketing en Communicatie, Fontys Hogescholen
  E: m.kuijer@fontys.nl, T: 08850-70690


 •   Partners

  Partners

  De kennisloep binnen Trade Compliance & Customs Management is natuurlijk alleen mogelijk als veel bedrijven en organisaties meewerken aan onze projecten.

  Meewerkende bedrijven zijn:

  - Sabic Europe
  - Philips
  - Amway
  - Medtronic
  - Gaston Schul
  - Seacon Logistics
  - DSV
  - KLG Europe
  - Verhoex Douane Service
  - MACO Customs Service
  - Douane/Belastingdienst
  - Erasmus University Rotterdam
  - TU Delft
  - TU Eindhoven
  - EVO
  - Fenex
  - Wolfs Advocaten
  - Price Waterhouse Coopers
  - Dinalog
  - Fenedex
  - TLN

 •   Contacten

  Thierry Verduijn

  Lector Supply Chain Management
  Thierry.verduijn@fontys.nl

  Lonneke Vocks

  Docent onderzoeker Trade Compliance Customs Management
  l.vocks@fontys.nl
 •   Projecten

  Nationale uitdagingen om kennis en kunde uit te wisselen

  Projecten binnen Trade Compliance & Customs Management waarin Fontys Hogescholen actief is zijn:

  1. WCO Technology and Innovation Forum 2015 - Research Track
  2. Minor Customs Management in International Business
  3. Community of practice
  4. EU Customs Knowledge Alliance

  5. Expertisecentrum Trade Compliance & Border Management: brede samenwerking om informatieve website voor het MKB op te zetten.

 • Supply Chain Redesign, 3D printing & Big Data

  Synchromodaliteit

  Synchromodaliteit is het vervoeren van goederen – zonder te wisselen van laadeenheid - waarbij real time wijzigingen aangebracht kunnen worden in het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk. Hierbij heeft de logistiek dienstverlener de regie in handen om voor alle partijen optimaal geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden.
  Om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit heeft KennisDC Logistiek een literatuuronderzoek uitgevoerd.

  TNO heeft de game genaamd Synchromania ontwikkeld en zal deze gaan spelen op vrijdag 22 januari met 8 docenten van Fontys, 2 van Gilde en 2 van Zuyd Hogeschool. Het KennisDC Logistiek plant om deze game vaker dit jaar te gaan spelen.

  3D Printing en invloed op logistieke processen

  De technologische ontwikkelingen rondom 3D printing gaan zo snel dat het steeds meer effect heeft op logistieke processen. Veel bedrijven kiezen er voor om bijvoorbeeld kleine onderdelen van machines niet meer te bestellen maar te laten printen. Verder in de medische technologie en en electronica zijn snel oplossingen gevonden door gebruik van 3D printing.

  Het KennisDC Logistiek zal dit jaar nog 2 informatieve bijeenkomsten organiseren met betrekking tot 3D printing en de invloed op logistieke processen.

  Big Data

  Grote hoeveelheden Data zijn beschikbaar in de supply chain. Er zijn veel Business Intelligence tools beschikbaar die deze data kunnen analyseren en processen en samenwerking in supply chains kunnen vereenvoudigen.

  Fontys en KennisDC Logistiek spelen in op deze trend door regelmatig met hun docenten en partners informatie te delen met betrekking tot dit thema. De actualiteiten op dit gebied komen ook in de lesstof aan de orde.

  Supply Chain Finance

  Buiten stromen van goederen gaan er ook informatie en geldstromen door de keten. Ook geldstromen kunnen geoptimaliseerd worden in de supply chain, dit noemen we Supply Chain Finance. Een voorbeeld van Supply Chain Finance is Reverse Factoring. Hierbij betaalt de bank, na goedkeuring van de factuur door de afnemer, meteen de leverancier. De afnemer houdt zich dan toch aan de betalingstermijn maar dan hoeft de leverancier niet op zijn geld te wachten.

  Fontys Hogescholen organiseerde samen met Windesheim Zwolle de workshop Supply Chain Finance om dit thema met bedrijven en docenten te bespreken en projecten op te starten. Vanaf Februari zullen studenten rondom dit onderwerp hun afstudeerstage uitvoeren.

  Fontys Ilec: Project INNVALL

  Sinds 2007 worden in het kader van het INNVALL-project logistieke bedrijven ondersteund bij het ontplooien naar een organisatie met een relevante toegevoegde waarde in de ketens waarin deze actief zijn. Het verhogen van het innovatief vermogen, het innoveren van de logistieke diensten en het vormen van samenwerkingsverbanden staat hierbij centraal.

  Logistieke activiteiten kunnen worden ingedeeld in een aantal hoofdactiviteiten die zijn gepositioneerd in het logistiek sectorhuis. Deze activiteiten verschillen in complexiteit en daarmee de toegevoegde waarde die hiermee gerealiseerd kan worden. Het logistiek sectorhuis beschrijft deze afhankelijkheid : Hoe hoger een activiteit in het logistieke sectorhuis zit, hoe complexer de dienstverlening en hoe hoger de toegevoegde waarde die het bedrijf daarmee levert. Succesvolle logistieke bedrijven streven er dan ook naar om de bestaande dienstverlening aan te vullen met activiteiten hoger gepositioneerd in het sectorhuis.

  Wilt u uw logistieke dienstverlening ook op een hoger niveau brengen? De INNVALL-TOOL biedt hiervoor de eerste aanzet, inspiratie en aanbevelingen voor de nabije toekomst.

  Afhankelijk van de verdeling van uw huidige diensten wordt uw bedrijf getypeerd en in het sectorhuis gepositioneerd. Dit vormt de basis voor het vastleggen van de ontwikkelkoers van de organisatie voor de komende 5 jaar. Op basis van de vastgelegde ontwikkelkoers en een benchmark met typische logistieke organisaties, wordt vervolgens een advies uitgebracht betreffende belangrijke strategische aandachtspunten bij het ontplooien van de organisatie.

  Meer informatie

  Michiel Kuijer
  m.kuijer@fontys.nl
  0850 70690

  Redesigning and optimizing the Supply Chain

  De derde pijler van het KennisDC en het Lectoraat van Fontys is Supply Chain Redesign. Hieronder verstaan we onder andere Synchromodaliteit, 3D Printing en de invloed op logistieke processen en Supply Chain Finance.

 • SYN-ERGIE

  SYN-ERGIE

  Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

  Multimodaal transportaanbod

  Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

  Synchromodale planning

  Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de Grensregio aan te jagen.

  Het totale projectbudget van SYN-ERGIE bedraagt € 1.254.240, waarvan de helft gefinancierd wordt binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  Meer informatie

  Guy Somers
  g.somers@fontys.nl
  +31 (0)6 83 98 06 18
  grensregio.eu/projecten/syn-ergie