Logistiek

Economisch belang

Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uit te voeren en te besturen. Van grondstof tot eindproduct. Met een toegevoegde waarde van 55 miljard euro per jaar en 813.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Met slechts 0,25% van de wereldbevolking en 1% van de wereldproductie verzorgt Nederland toch 3,7% van de wereldhandel.

Topsectoren

Daarnaast ondersteunt de sector de andere (top)sectoren. In 2010 startte het toenmalige kabinet Rutte I met het topsectorenbeleid. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Logistiek is één daarvan, omdat de sector nu al een sterke positie en groeimogelijkheden heeft. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Internationale positie

In de topsector Logistiek werken veel partijen samen, zoals verladers, logistieke dienstverleners havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen, kennisinstellingen en overheid. De activiteiten van deze groepen dragen volop bij aan de krachtige internationale positie van Nederland.

Innovatie binnen logistieke branche

Fontys Hogescholen is één van die kennisinstellingen en heeft daarom ook binnen de expertise Techniek het kennisgebied Logistiek. Het logistiek onderwijs telt circa 400 studenten die op worden geleid tot een logisticus met brede kennis over logistieke processen.
Innovatie en onderzoek richt zich op de ‘hot topics’ binnen de logistiek zoals in de icons hieronder staan weergegeven. Er zijn verschillende afdelingen binnen Fontys Logistiek die zich bezighouden met onderzoek en innovatie. Dit zijn onder andere het docententeam, lectoren, KennisDC Logistiek en Fontys ILEC.

 • E-Commerce & E-fulfilment

  Innovatie en onderzoek vanuit Fontys

  The future of Homeshopping

  E-commerce is één van de snelst groeiende gebieden in de hedendaagse economie. De meest succesvolle e-commerce bedrijven zijn start-ups en veel traditionele bedrijven onderzoeken hoe ze kunnen profiteren van de groeiende e-commerce markt. E-commerce heeft een grote invloed op logistiek en de supply chain. Supply chains operaties moeten leren omgaan met een groot aantal van kleine orders in plaats van een klein aantal grote orders.

  E-fulfilment is een term die nog niet veel gebruikt wordt. Waar e-commerce al enige naamsbekendheid heeft komt steeds vaker een term kijken waar veel webshops zich nog wel eens flink op verkijken en de nr. 1 reden is waarom veel webshops niet duurzaam zijn. Dit is namelijk de logistieke activiteiten van webshops die producten aanbieden.

  Fontys speelt op dit onderdeel en vraag aan ondersteuning van het bedrijfsleven in om projecten te starten en studenten beter op te leiden op dit gebied.

  Fontys International Campus Venlo en het KennisDC Logistiek Limburg startte in 2016 met de minor E-Preneurship. Met name de logistieke component van webshops komt in deze minor breed aan bod en is daarom de eerste minor op het gebied van e-fulfilment. Deze minor is opgezet in samenwerking met Thuiswinkel.org en is een combinatie van ondernemerschap en e-commerce en e-fulfilment. In augustus 2017 is gestart met de 4e editie van E-preneurship.

  Naast deze minor voert het Lectoraat Supply Chain Management projecten uit als E-Global, E-fulfilment Hub en Pakketsorteerhub Venlo om samen de logistieke positie van de BV Nederland te versterken.


  Meer informatie over dit thema vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Meer informatie:

  Roy Lenders
  r.lenders@fontys.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Trade Compliance & Customs Management
  Sfeerafbeelding Fontys

  Innovatie binnen Douane

  In onderzoeks- en innovatieprogramma’s worden de contouren van nieuwe vormen van toezicht al zichtbaar. Het AEO concept waarbij bedrijven zelf in control zijn wordt doorgetrokken naar de gehele keten. Trusted Trade Lanes zorgen ervoor dat de logistieke doorstroming efficiënt en effectief verloopt binnen een supply chain. Bedrijven kunnen met het Data Pipeline concept vrijwillig meer informatie over zendingen beschikbaar stellen waardoor Douane betere risicoanalyses kan maken en zendingen in Trusted Trade Lanes zonder oponthoud kunnen worden doorgelaten aan de grens. Voor bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen: meer informatie uitwisseling en betere samenwerking. Bovenstaande leidt tot allerlei interessante onderzoeksvragen, zoals:

  1.Hoe kunnen Trusted Trade Lanes worden ingericht en welke voordelen biedt dat voor bedrijven?
  2.Wat is de impact van het Data Pipeline Concept voor de ICT-systemen van bedrijven?
  3.Wat zijn de belangrijkste risico’s in mijn keten en hoe kunnen die worden beheerst?
  4.Hoe kan ik de aandacht voor trade compliance binnen mijn organisatie waarborgen?
  5.Hoe kunnen we de voordelen van betere beheersing meetbaar maken in ons bedrijf?
  6.Wat is de impact of de UCC en voldoet mijn bedrijf dan nog aan alle voorwaarden van AEO?

  Fontys onderzoekt en innoveert

  Customs Management & Trade Compliance is één van de speerpunten in onderzoek, innovatie en onderwijs van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo.

  In 2015 is Fontys gestart met het eerste keuzevak (minor) in Nederland waarbij studenten een halfjaar lang de ins- en outs van douane management en trade compliance leren. De minor is tot stand gekomen door samenwerking met een brede groep van organisaties en bedrijven waaronder: Amway, Seacon Logistics, KLG Europe, Sabic, Philips, Medtronic, DSV, Fenex, EVO en de Douane. Fontys stemt de inhoud en opzet van de minor regelmatig af met een expertgroep van bedrijven.

  Ook op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht werkt Fontys samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen met Douane/Belastingdienst, EVO, FENEX, VLM, TNO, TU Delft en Rotterdam School of Management werkt Fontys aan het Expertisecentrum Trade Compliance & Customs Management. Het expertisecentrum is een website waarop alle informatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wordt samengebracht. Het beginpunt voor elke professional die op de hoogte wil blijven van de meeste recente ontwikkelingen en invalshoeken.

  Met dezelfde partners bereidt Fontys een deeltijd HBO Logistiek opleiding voor met een specialisatie in Customs Management & Trade Compliance. Dit biedt werkenden in de logistieke sector de mogelijkheid om een volwaardig HBO diploma te halen en hun kennis en vaardigheden op het gebied van customs & trade compliance te verbreden.

  Meer informatie over dit thema vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  Meer informatie:

  Thierry Verduijn
  thierry.verduijn@fontys.nl

  Continue verandering, continue uitdaging

  Binnen internationale supply chains wordt het bezitten van kennis over douaneprocedures steeds belangrijker. Sterker nog het hebben van de juiste kennis en expertise zorgt ervoor dat ketens beter kunnen concurreren met andere Internationale ketens. Om de titel ‘Gateway to Europe’ te kunnen behouden, is het van belang grip te houden op administratieve en ICT processen en deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Zo kunnen eventuele vertragingen worden geminimaliseerd terwijl we nog steeds ‘compliant’ blijven.

 • Supply Chain Redesign, 3D printing & Big Data

  Synchromodaliteit

  Synchromodaliteit is het vervoeren van goederen – zonder te wisselen van laadeenheid - waarbij real time wijzigingen aangebracht kunnen worden in het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk. Hierbij heeft de logistiek dienstverlener de regie in handen om voor alle partijen optimaal geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden.
  Om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit heeft KennisDC Logistiek een literatuuronderzoek uitgevoerd.

  TNO heeft de game genaamd Synchromania ontwikkeld en Fontys heeft dit spel meerdere malen gespeeld met docenten, studenten en mensen uit het werkveld..

  3D Printing en invloed op logistieke processen

  De technologische ontwikkelingen rondom 3D printing gaan zo snel dat het steeds meer effect heeft op logistieke processen. Veel bedrijven kiezen er voor om bijvoorbeeld kleine onderdelen van machines niet meer te bestellen maar te laten printen. Verder in de medische technologie en en electronica zijn snel oplossingen gevonden door gebruik van 3D printing.

  Big Data

  Grote hoeveelheden Data zijn beschikbaar in de supply chain. Er zijn veel Business Intelligence tools beschikbaar die deze data kunnen analyseren en processen en samenwerking in supply chains kunnen vereenvoudigen.

  Fontys en KennisDC Logistiek spelen in op deze trend door regelmatig met hun docenten en partners informatie te delen met betrekking tot dit thema. De actualiteiten op dit gebied komen ook in de lesstof aan de orde.

  Supply Chain Finance

  Buiten stromen van goederen gaan er ook informatie en geldstromen door de keten. Ook geldstromen kunnen geoptimaliseerd worden in de supply chain, dit noemen we Supply Chain Finance. Een voorbeeld van Supply Chain Finance is Reverse Factoring. Hierbij betaalt de bank, na goedkeuring van de factuur door de afnemer, meteen de leverancier. De afnemer houdt zich dan toch aan de betalingstermijn maar dan hoeft de leverancier niet op zijn geld te wachten.

  Fontys Hogescholen organiseerde samen met Windesheim Zwolle meerdere malen de Masterclass Supply Chain Finance om dit thema met bedrijven en docenten te bespreken en projecten op te starten.

  Fontys Ilec: Project INNVALL

  Sinds 2007 worden in het kader van het INNVALL-project logistieke bedrijven ondersteund bij het ontplooien naar een organisatie met een relevante toegevoegde waarde in de ketens waarin deze actief zijn. Het verhogen van het innovatief vermogen, het innoveren van de logistieke diensten en het vormen van samenwerkingsverbanden staat hierbij centraal.

  Logistieke activiteiten kunnen worden ingedeeld in een aantal hoofdactiviteiten die zijn gepositioneerd in het logistiek sectorhuis. Deze activiteiten verschillen in complexiteit en daarmee de toegevoegde waarde die hiermee gerealiseerd kan worden. Het logistiek sectorhuis beschrijft deze afhankelijkheid : Hoe hoger een activiteit in het logistieke sectorhuis zit, hoe complexer de dienstverlening en hoe hoger de toegevoegde waarde die het bedrijf daarmee levert. Succesvolle logistieke bedrijven streven er dan ook naar om de bestaande dienstverlening aan te vullen met activiteiten hoger gepositioneerd in het sectorhuis.

  Wilt u uw logistieke dienstverlening ook op een hoger niveau brengen? De INNVALL-TOOL biedt hiervoor de eerste aanzet, inspiratie en aanbevelingen voor de nabije toekomst.

  Afhankelijk van de verdeling van uw huidige diensten wordt uw bedrijf getypeerd en in het sectorhuis gepositioneerd. Dit vormt de basis voor het vastleggen van de ontwikkelkoers van de organisatie voor de komende 5 jaar. Op basis van de vastgelegde ontwikkelkoers en een benchmark met typische logistieke organisaties, wordt vervolgens een advies uitgebracht betreffende belangrijke strategische aandachtspunten bij het ontplooien van de organisatie.

  Meer informatie over deze thema's vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

  Meer informatie

  Michiel Kuijer
  m.kuijer@fontys.nl
  0850 70690

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  Redesigning and optimizing the Supply Chain

  De derde pijler van het KennisDC en het Lectoraat van Fontys is Supply Chain Redesign. Hieronder verstaan we onder andere Synchromodaliteit, 3D Printing en de invloed op logistieke processen en Supply Chain Finance.

 • SYN-ERGIE
  Sfeerafbeelding Fontys

  SYN-ERGIE

  Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

  Multimodaal transportaanbod

  Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

  Synchromodale planning

  Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de Grensregio aan te jagen.

  Het totale projectbudget van SYN-ERGIE bedraagt € 1.254.240, waarvan de helft gefinancierd wordt binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  Meer informatie over dit thema vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Meer informatie

  Guy Somers
  g.somers@fontys.nl
  +31 (0)6 83 98 06 18
  grensregio.eu/projecten/syn-ergie