Supply Chain Redesign, 3D printing & Big Data

Synchromodaliteit

Synchromodaliteit is het vervoeren van goederen – zonder te wisselen van laadeenheid - waarbij real time wijzigingen aangebracht kunnen worden in het flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk. Hierbij heeft de logistiek dienstverlener de regie in handen om voor alle partijen optimaal geïntegreerde oplossingen aan te kunnen bieden.
Om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van synchromodaliteit heeft KennisDC Logistiek een literatuuronderzoek uitgevoerd.

TNO heeft de game genaamd Synchromania ontwikkeld en Fontys heeft dit spel meerdere malen gespeeld met docenten, studenten en mensen uit het werkveld..

3D Printing en invloed op logistieke processen

De technologische ontwikkelingen rondom 3D printing gaan zo snel dat het steeds meer effect heeft op logistieke processen. Veel bedrijven kiezen er voor om bijvoorbeeld kleine onderdelen van machines niet meer te bestellen maar te laten printen. Verder in de medische technologie en en electronica zijn snel oplossingen gevonden door gebruik van 3D printing.

Big Data

Grote hoeveelheden Data zijn beschikbaar in de supply chain. Er zijn veel Business Intelligence tools beschikbaar die deze data kunnen analyseren en processen en samenwerking in supply chains kunnen vereenvoudigen.

Fontys en KennisDC Logistiek spelen in op deze trend door regelmatig met hun docenten en partners informatie te delen met betrekking tot dit thema. De actualiteiten op dit gebied komen ook in de lesstof aan de orde.

Supply Chain Finance

Buiten stromen van goederen gaan er ook informatie en geldstromen door de keten. Ook geldstromen kunnen geoptimaliseerd worden in de supply chain, dit noemen we Supply Chain Finance. Een voorbeeld van Supply Chain Finance is Reverse Factoring. Hierbij betaalt de bank, na goedkeuring van de factuur door de afnemer, meteen de leverancier. De afnemer houdt zich dan toch aan de betalingstermijn maar dan hoeft de leverancier niet op zijn geld te wachten.

Fontys Hogescholen organiseerde samen met Windesheim Zwolle meerdere malen de Masterclass Supply Chain Finance om dit thema met bedrijven en docenten te bespreken en projecten op te starten.

Fontys Ilec: Project INNVALL

Sinds 2007 worden in het kader van het INNVALL-project logistieke bedrijven ondersteund bij het ontplooien naar een organisatie met een relevante toegevoegde waarde in de ketens waarin deze actief zijn. Het verhogen van het innovatief vermogen, het innoveren van de logistieke diensten en het vormen van samenwerkingsverbanden staat hierbij centraal.

Logistieke activiteiten kunnen worden ingedeeld in een aantal hoofdactiviteiten die zijn gepositioneerd in het logistiek sectorhuis. Deze activiteiten verschillen in complexiteit en daarmee de toegevoegde waarde die hiermee gerealiseerd kan worden. Het logistiek sectorhuis beschrijft deze afhankelijkheid : Hoe hoger een activiteit in het logistieke sectorhuis zit, hoe complexer de dienstverlening en hoe hoger de toegevoegde waarde die het bedrijf daarmee levert. Succesvolle logistieke bedrijven streven er dan ook naar om de bestaande dienstverlening aan te vullen met activiteiten hoger gepositioneerd in het sectorhuis.

Wilt u uw logistieke dienstverlening ook op een hoger niveau brengen? De INNVALL-TOOL biedt hiervoor de eerste aanzet, inspiratie en aanbevelingen voor de nabije toekomst.

Afhankelijk van de verdeling van uw huidige diensten wordt uw bedrijf getypeerd en in het sectorhuis gepositioneerd. Dit vormt de basis voor het vastleggen van de ontwikkelkoers van de organisatie voor de komende 5 jaar. Op basis van de vastgelegde ontwikkelkoers en een benchmark met typische logistieke organisaties, wordt vervolgens een advies uitgebracht betreffende belangrijke strategische aandachtspunten bij het ontplooien van de organisatie.

Meer informatie over deze thema's vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

Meer informatie

Michiel Kuijer
m.kuijer@fontys.nl
0850 70690

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Redesigning and optimizing the Supply Chain

De derde pijler van het KennisDC en het Lectoraat van Fontys is Supply Chain Redesign. Hieronder verstaan we onder andere Synchromodaliteit, 3D Printing en de invloed op logistieke processen en Supply Chain Finance.