Trade Compliance & Customs Management

Sfeerafbeelding Fontys

Innovatie binnen Douane

In onderzoeks- en innovatieprogramma’s worden de contouren van nieuwe vormen van toezicht al zichtbaar. Het AEO concept waarbij bedrijven zelf in control zijn wordt doorgetrokken naar de gehele keten. Trusted Trade Lanes zorgen ervoor dat de logistieke doorstroming efficiënt en effectief verloopt binnen een supply chain. Bedrijven kunnen met het Data Pipeline concept vrijwillig meer informatie over zendingen beschikbaar stellen waardoor Douane betere risicoanalyses kan maken en zendingen in Trusted Trade Lanes zonder oponthoud kunnen worden doorgelaten aan de grens. Voor bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen: meer informatie uitwisseling en betere samenwerking. Bovenstaande leidt tot allerlei interessante onderzoeksvragen, zoals:

1.Hoe kunnen Trusted Trade Lanes worden ingericht en welke voordelen biedt dat voor bedrijven?
2.Wat is de impact van het Data Pipeline Concept voor de ICT-systemen van bedrijven?
3.Wat zijn de belangrijkste risico’s in mijn keten en hoe kunnen die worden beheerst?
4.Hoe kan ik de aandacht voor trade compliance binnen mijn organisatie waarborgen?
5.Hoe kunnen we de voordelen van betere beheersing meetbaar maken in ons bedrijf?
6.Wat is de impact of de UCC en voldoet mijn bedrijf dan nog aan alle voorwaarden van AEO?

Fontys onderzoekt en innoveert

Customs Management & Trade Compliance is één van de speerpunten in onderzoek, innovatie en onderwijs van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo.

In 2015 is Fontys gestart met het eerste keuzevak (minor) in Nederland waarbij studenten een halfjaar lang de ins- en outs van douane management en trade compliance leren. De minor is tot stand gekomen door samenwerking met een brede groep van organisaties en bedrijven waaronder: Amway, Seacon Logistics, KLG Europe, Sabic, Philips, Medtronic, DSV, Fenex, EVO en de Douane. Fontys stemt de inhoud en opzet van de minor regelmatig af met een expertgroep van bedrijven.

Ook op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht werkt Fontys samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen met Douane/Belastingdienst, EVO, FENEX, VLM, TNO, TU Delft en Rotterdam School of Management werkt Fontys aan het Expertisecentrum Trade Compliance & Customs Management. Het expertisecentrum is een website waarop alle informatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wordt samengebracht. Het beginpunt voor elke professional die op de hoogte wil blijven van de meeste recente ontwikkelingen en invalshoeken.

Met dezelfde partners bereidt Fontys een deeltijd HBO Logistiek opleiding voor met een specialisatie in Customs Management & Trade Compliance. Dit biedt werkenden in de logistieke sector de mogelijkheid om een volwaardig HBO diploma te halen en hun kennis en vaardigheden op het gebied van customs & trade compliance te verbreden.

Meer informatie over dit thema vindt u via www.kennisdclogistiek.nl

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie:

Thierry Verduijn
thierry.verduijn@fontys.nl

Continue verandering, continue uitdaging

Binnen internationale supply chains wordt het bezitten van kennis over douaneprocedures steeds belangrijker. Sterker nog het hebben van de juiste kennis en expertise zorgt ervoor dat ketens beter kunnen concurreren met andere Internationale ketens. Om de titel ‘Gateway to Europe’ te kunnen behouden, is het van belang grip te houden op administratieve en ICT processen en deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Zo kunnen eventuele vertragingen worden geminimaliseerd terwijl we nog steeds ‘compliant’ blijven.