Ondernemerschap

Samenwerking met het bedrijfsleven

Eén van onze belangrijkste maatschappelijke opdrachten is het bieden van inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat betekenisvol is voor de samenleving.

Samenwerking: Wat kunnen we concreet voor elkaar betekenen?

Ondernemerschap wordt al vroeg geïntegreerd in de leerstof binnen de diverse hogescholen van Fontys, verdeeld over een spectrum aan branches. Daarnaast stimuleren we onze studenten in hun ondernemende houding. Zo worden zij in lessen en tijdens brancheweken, trainingen, pitch-evenementen etc. uitgedaagd om hun idee, product of onderneming voor het voetlicht te brengen. Veel activiteiten worden gecoördineerd vanuit het Centrum voor Ondernemerschap. Met onderzoek binnen onze lectoraten onderbouwen we onze visie en doelstelling. Die doelstelling is het onderwijs steeds te laten aansluiten bij de actualiteit en onze studenten 'ready for business' af te leveren aan het bedrijfsleven. We nodigen u daarom van harte uit om in co-creatie met ons vorm en inhoud te geven aan ondernemerschapsonderwijs binnen Fontys!