Onderzoeksgebied

Learning Society

Het onderzoeksthema Learning Society focust zich op het leren en ontwikkelen van personen ten behoeven van de (beroeps/werk)loopbaan en alles wat ervoor nodig is om te zorgen dat mensen duurzaam willen, kunnen en mogen ontwikkelen en leren.

Over Learning Society

Hierin richten wij ons niet alleen op het individu, maar hoe onderwijs en organisaties dat kunnen faciliteren en stimuleren.

Ondanks je dat leren en ontwikkelen een leven lang duurt, heeft het onderzoeksgebied de focus gelegd op de beroepsloopbaan. Om duurzame wijze van leren en ontwikkelen te realiseren, is het nodig om onderwijs en arbeidsmarkt te innoveren. Vandaar dat het doel van het onderzoeksgebied is om te fungeren als een knooppunt binnen Fontys in kennis en expertise, in verbinden van praktijk en onderzoek, en in verbinden van onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken.

Het verbinden is een middel om tot een hoger doel te komen, om impact te hebben. Namelijk bijdrage leveren aan het LLO van de inwonende in onze regio door onderwijs en arbeidsmarkt hand in hand te laten innoveren. Door deze innovatieve inzichten ondersteunen we de praktijk professionals met de huidige ontwikkelingen.

Wil je met ons meedenken, of meer over ons weten?

Het onderzoeksgebied stimuleert organisaties, onderzoeksgroepen, en onderwijs om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact van Fontys als kennisinstelling te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op 

Onderzoeksprojecten

- Toetsing en erkenning 21st century skills

- Hybride leernetwerken

- Hybride leeromgevingen: Wicked Problems

- Hybride leeromgevingen als leeromgevingen voor professionals

- Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen

- Leven lang ontwikkelen: inventarisatie best practices in de regio

- Hybride docenten en HRM beleid op scholen

- Het prikkelen van nieuwsgierigheid in onderwijs en werk

- AI in het onderwijs

- Literatuuronderzoek future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen

- Quantified Teens

- Technofilisofie

- Vraagarticulatie Fontysregio

- Vraag articulatie Learning Society

De reden om als hybride docent aan de slag te gaan, zit ‘m met name in de uitdaging en variatie in het werk

Marian Thunnissen, programmaleider Learning Society

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Astrid Venes

Directeur Kind en Educatie

Hanna van Beelen

Kwartiermaker

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap