Boundary crossers

Een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering

Docenten en professionals uit het werkveld die binnen deze authentieke omgevingen werken als zogenaamde ‘boundary crossers’. Zij hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen.
Instituten en werkveldorganisaties voorzien niet altijd bewust in de professionalisering van boundary crossers.

Hierbij aansluitend richt dit project zich op (1) het beschrijven van een profielbeschrijving van deze rol (2) het ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringstraject voor deze boundary crossers, (3) het onderzoeken van de opbrengsten voor de boundary crosser en, gaande het project en op basis van opgedane inzichten. Hierbij wordt antwoord gezocht op de vragen:

  • Wat zijn competenties van een boundary crosser?

  • Op welke wijze kunnen boundary crossers vormgeven aan en ondersteund worden in hun professionele ontwikkeling binnen deze sleutelpositie?

Dit project beoogt instituten en werkveldorganisaties handvatten te bieden voor het selecteren of aanwijzen van boundary crossers en het ontwikkelen van nieuwe en bestaande authentieke leeromgevingen.

Projectresultaten

Het professionaliseringstraject kent een flexibel en organisch karakter. Onderzoek naar competenties van boundary crossers en opbrengsten van het traject vinden plaats via meerdere methoden: focusgroepen, interviews, zelfbeoordelingen en reflecties van boundary crossers. Op basis van onderzoeksdata wordt het professionaliseringstraject aangepast, mogelijk gecontinueerd, en het profiel van de boundary crosser samengesteld.

Looptijd: Mei 2019- maart 2020