Learning Society

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Samen op zoek naar vakmensen! Dat is de kern van het advies van SER Brabant voor de toekomstige arbeidsmarkt in de provincie Brabant. De economie groeit maar er is een prangend tekort aan vakmensen. Er zijn te weinig mensen aan het werk, de arbeidsmobiliteit is laag en het leerklimaat in de scholen sluit nog te weinig aan op het ‘leren leren’. De belangrijkste vragen zijn: hoe blijven burgers hun leven lang in de running en hoe moeten we samenwerken om dat te bereiken?

De oplossing, 'een Leven Lang Leren', staat al geruime tijd op de bestuurlijke agenda en toch komt het in de praktijk niet goed van de grond. Het onderwijs speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van de competenties die van belang zijn om een leven lang te blijven leren, maar men is zoekende. Ook in werkcontext is nog in beperkte mate sprake van een stimulerende ontwikkelomgeving. Hoe krijgen we het tij gekeerd?
Het thema Learning Society wil een bijdrage leveren aan het leven lang leren en het ontwikkelen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de inwoners en beroepsbevolking in onze regio. Het thema doet onderzoek naar het ontwikkelen en benutten van de future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen die individuen en organisaties ondersteunen bij het leven lang ontwikkelen in zijn of haar continu veranderende omgeving. Vooral leeromgeving waar bedrijven en onderwijs met elkaar samenwerken hebben onze interesse.

Wilt u weten waar we mee bezig zijn, of met ons samenwerken? Neem contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys

Lopende onderzoeksprojecten

1 Toetsing en erkenning 21st century skills
2 Hybride leernetwerken
3 Future Learning, interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein
4 Hybride leeromgevingen: Wicked Problems
5 Hybride leeromgevingen als leeromgevingen voor professionals
6 Boundary Crossers: een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering
7 Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen
8 Leven lang ontwikkelen: inventarisatie best practices in de regio
9 HRM beleid in scholen ten behoeve van hybride docenten
10 Het prikkelen van nieuwsgierigheid in onderwijs en werk
11 Tama-coachee

Afgeronde onderzoeksprojecten

1 Quantified Teens
2 Technofilosofie
3 Hybride opleiden, hybride carrière
4 Micro-credentialing
5 Open leren in Teams
6 Literatuuronderzoek future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen
7 Vraagarticulatie Fontysregio
- Vraagarticulatie learning society
- AI in het onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Lector: Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

08850 77992
m.thunnissen@fontys.nl