Learning Society

Over

Het onderzoeksthema Learning Society focust zich op het leren en ontwikkelen van personen ten behoeven van de (beroeps/werk) loopbaan en alles wat ervoor nodig is om te zorgen dat mensen duurzaam willen, kunnen en mogen ontwikkelen en leren. Hierin richten we ons niet alleen op het individu, maar hoe onderwijs en (arbeids)organisaties dat kunnen faciliteren en stimuleren.

Ondanks je dat leren en ontwikkelen een leven lang duurt, heeft het onderzoeksgebied de focus gelegd op de beroepsloopbaan. Om duurzame wijze van leren en ontwikkelen te realiseren, is het nodig om onderwijs en arbeidsmarkt te innoveren. Vandaar dat het doel van het onderzoeksgebied is om te fungeren als een knooppunt binnen Fontys in kennis en expertise, in verbinden van praktijk en onderzoek, en in verbinden van onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken. Het verbinden is een middel om tot een hoger doel te komen, om impact te hebben. Namelijk bijdrage leveren aan het LLO van de inwonende in onze regio door onderwijs en arbeidsmarkt hand in hand te laten innoveren. Door deze innovatieve inzichten ondersteunen we de praktijk professionals met de huidige ontwikkelingen.

Onderzoeksprojecten

Binnen het onderzoeksthema Learning Society focussen we ons op de volgende sub-thema's:

  • Innovatie in het onderwijs
  • Hybride Leeromgevingen
  • Leven Lang Ontwikkelen (in bedrijven)

Inclusiviteit in het onderwijs gaat als een saté-prikker door deze drie thema's heen.

Hieronder kun je een overzicht vinden van de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.

Lopende onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten

1 Quantified Teens
2 Technofilosofie
3 Hybride opleiden, hybride carrière
4 Micro-credentialing
5 Open leren in Teams
6 Literatuuronderzoek future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen
7 Vraagarticulatie Fontysregio
- Vraagarticulatie learning society
- AI in het onderwijs

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Wil je met ons meedenken, of meer over ons weten?

Het onderzoeksgebied stimuleert organisaties, onderzoeksgroepen, en onderwijs om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact van Fontys als kennisinstelling te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op via learningsociety@fontys.nl.

Sfeerafbeelding Fontys

Lector Dynamische Talentinterventies

Marian Thunnissen

08850 77992
m.thunnissen@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Directeur Kind & Educatie

Astrid Venes

0885078036
a.venes@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Lector Leren & Innoveren

Anje Ros

08850 72028
a.ros@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Kwartiermaker

Hanna van Beelen

06 28366660
h.vanbeelen@fontys.nl
06 28366660