Learning Society

Onderzoeksprojecten:

- Quantified Teens.
- Hybride opleiden.
- Micro-credentialing.
- Open leren in Teams.

Leven lang leren

Het thema Learning Society wil een bijdrage leveren aan het leven lang leren, en het ontwikkelen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de inwoners en beroepsbevolking in onze regio. Het thema richt zich specifiek op het ontwikkelen én benutten van de future skills, in onderwijs en in arbeid. Dit vraagt kennis en expertise over de skills zelf, maar ook zeker over innovatieve interventies (c.q. leerpraktijken) die individuen en organisaties kunnen inzetten om wendbaar en inzetbaar te blijven in deze continu veranderende samenleving. Het thema bundelt dan ook kennis en stimuleert multidisciplinair onderzoek vanuit verschillende kennisgebieden: o.a. leren en onderwijs, arbeid en organisatie, technologie en ICT.

Fontys wil graag een aanjager zijn in het creeren van een Learning Society. We hebben immers, als één van de grootste hbo-instellingen en lerarenopleiders van Nederland in het algemeen en in het zuiden van het land in het bijzonder, een belangrijke rol in het ontwikkelen van het ‘human capital’ in de regio en daarmee in de ontwikkeling van de future skills. Immers, veel van onze studenten komen terecht bij bedrijven en instellingen in de regio. Dat geldt uiteraard ook voor onze studenten in het educatieve domein die straks als leraar in het basis- en voortgezet onderwijs aan de basis staan van de vroegtijdige ontwikkeling van de future skills van kinderen en jongeren.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Lector: Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

08850 77992
m.thunnissen@fontys.nl