Fontys leven lang ontwikkelen week

De arbeidsmarkt is behoorlijk in beweging. Veranderingen gaan steeds sneller en mensen moeten daardoor blijven bijleren, of zelfs omscholen. Ook het onderwijs maakt momenteel flinke innovatieslagen. Vanuit verschillende groepen en netwerken binnen Fontys wordt naar deze onderwerpen onderzoek gedaan en kennis ontwikkeld. Deze kennis delen wij graag! Jaarlijks organiseren we de Fontys Leven Lang Ontwikkelen week, waarin de verschillende onderzoeken worden gepresenteerd! Deze Fontys Leven Lang Ontwikkelen week is een onderdeel van het Fontys brede kennisthema Future (of) Learning.

In de week van 16 tot en met 20 november 2020 hebben we de eerste kick off gehad van dit event. Met 19 online sessies en ruim 250 deelnemers, wat het een groot succes!
Ben jij benieuwd wat we tijdens deze week hebben aangeboden? Kijk dan verder op deze pagina waar je de sessies van 2020 kunt terugvinden. Wil je graag op de hoogte worden gehouden van het onderzoek dat Fontys uitvoerd rondom het kennisthema Future (of) Learning? Meld je dan aan via de blauwe aanmeldbutton!

Deze week wordt mede mogelijk gemaakt door: Programma Docentprofessionalisering, Programma Studiesucces, CoE Onderwijsingenieurs, Programma Hybride Leeromgevingen, WIN-project en onderzoeksthema Learning Society.

Wist je dat Fontys ook 117 deeltijdopleidingen en op dit moment bijna 240 cursussen/ training aanbieden? Speciaal hiervoor heeft Fontys een platform ontwikkeld in het kader van kennisdeling op allerlei verschillende manier. Bekijk het platform hier!

Wil jij op de hoogte worden gehouden van het onderzoek dat wordt uitgevoerd rondom het kennisthema Future (of) Learning?

Klik dan hier
Sfeerafbeelding Fontys

Contactpersoon

Hanna van Beelen

06 28366660
learningsociety@fontys.nl


Maandag 16 november 2020

Een leven lang ontwikkelen: van praten naar actie

12.00 - 13.00 uur door Marian Thunnissen

Meer informatie en aanmelden

1 + 1 is nog geen 3: het onbenutte potentieel van hybride docenten

13.00 - 14.00 uur door Ellen Koop

meer informatie en aanmelden

Nieuwsgierigheid als motor voor samen leren en innoveren

14.00 - 15.00 uur door Danae Bodewes

meer informatie en aanmelden

Naar een visie op Open badges

15.00 - 16.00 uur door Robert Schuwer

Meer informatie en aanmelden

Samenwerken over de grenzen van organisaties

16.00 - 17.00 uur door Peter Bos

Meer informatie en aanmelden

Dinsdag 17 november 2020

LLO: inspiratie uit de praktijk

10.00 - 11.00 uur door Beatriz Roman

Meer informatie en aanmelden

Kunstmatige intelligentie gebruiken om studenten te ondersteunen in zelfgereguleerd leren

11.00 - 12.00 uur door Mascha Boosten en Marcel Meesters

Meer informatie en aanmelden

Grenzen overstijgen voor een leven lang ontwikkelen

12.00 - 13.00 uur door Miranda Snoeren en Sofie Moresi

Meer informatie en aanmelden

Benieuwd naar de docent van de toekomst?

14.00 - 15.00 uur door Sofie Moresi en Marian Thunnissen

Meer informatie en aanmelden

Beoordelen in hybride leeromgevingen: in gesprek met de praktijk

16.00 - 17.00 uur door Petra Poelmans, Rens Gresnigt en Maarten de Rooij

Meer informatie en aanmelden

Woensdag 18 november

Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs

11.00 - 12.00 uur door Isabelle Diepstraten

Meer informatie en aanmelden

Duurzame innovaties in het onderwijs

12.00 - 13.00 door CoE de onderwijsingenieurs

Meer informatie en aanmelden

De TICT: een open, online, gratis tool als hulpmiddel om na te denken over de impact van technologie

14.00 - 15.00 uur door Rens van der Vorst

Meer informatie en aanmelden

Hybride leeromgevingen: van losse initiatieven naar instellingsbreed de regio in

16.00 - 17.00 uur door Maria, Ilya en Jantje

Meer informatie en aanmelden

Donderdag 19 november

Inclusie en kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

12.00 - 13.00 uur door Linda van den Bergh

Meer informatie en aanmelden

Levenlang ontwikkelen met VR binnen zorg en onderwijs

13.00 - 14.00 uur door Ellen Rohaan, Astrid Majoor, Pieter van Gorkom en Teatske van der Zijpp

Meer informatie en aanmelden

Digital Community Building

16.00 - 17.00 uur door Stefan Groenendal, Rene Katerberg en Dries van den Enden

Meer informatie en aanmelden

vrijdag 20 november

Hybride leeromgevingen: de lezing

12.00 - 13.00 uur door Anje Ros

Meer informatie en aanmelden

Multimedia testing

14.00 - 15.00 uur door Jorik Arts

Meer informatie en aanmelden

Status ontwikkel-instrument

16.00 - 17.00 uur door Maria, Ilja en Gea

Meer informatie en aanmelden

 • Een leven lang ontwikkelen: van praten naar actie

  Een leven lang ontwikkelen (LLO) staat al geruime tijd op de agenda van nationale en internationale beleidsmakers. LLO lijkt vooral een praat thema te zijn. Een thema dat zich kenmerkt door een trage en moeizame invoering, gerelateerd aan de betrokkenheid van een veelheid van actoren en betrokkenen op meerdere niveaus met elk hun eigen agenda en belangen, en de geringe intentie om de krachten te bundelen en te zoeken naar een ‘win-win’ situatie.

  Met de Coronacrisis krijgt LLO opnieuw veel aandacht, met name het aspect omscholing. De vraag is of de Coronacrisis ertoe zal leiden dat LLO wél van de grond komt, of dat er toch meer nodig is. De International Labour Organization benadrukte in 2019 de noodzaak om te komen tot een LLO ecosysteem, waarin LLO een gezamenlijke verantwoordelijkheid is gebaseerd op de actieve betrokkenheid en support van overheid, werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen.

  In deze sessie gaat Marian Thunnissen met jullie in gesprek. Zou het helpen om naar LLO te kijken als een regionaal (en dus niet een landelijk of sectoraal) vraagstuk? Zitten wel de juiste partijen aan tafel? Wat is ervoor nodig om wél de slag van praten naar actie te maken? De bijeenkomst vindt plaats i.h.k.v een project over LLO ecosystemen (i.s.m. Provincie Brabant en SER Brabant).

  Vorm: dialoogsessie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 50

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Maandag 16 november 2020

  12.00 - 13.00 uur

  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector Dynamische Talentinterventies

  Marian Thunnissen

  08850 77992
  m.thunnissen@fontys.nl

 • Nieuwsgierigheid als motor voor samen leren en innoveren

  Leven Lang Ontwikkelen doe je niet alleen. De VUCA wereld confronteert ons met onzekerheid en complexiteit en dwingt ons tot samen leren en innoveren. Nieuwsgierigheid speelt een belangrijke rol in het samen leren en innoveren. Ben je benieuwd hoe? Doe dan mee aan deze workshop en leer meer over grensverleggende kracht van nieuwsgierigheid.

  Maandag 16 november 2020
  14.00 - 15.00 uur

  Vorm: workshop met gebruik van mentimeter
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 15

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Danae Bodewes

  d.bodewes@fontys.nl

 • 1 + 1 is nog geen 3: het onbenutte potentieel van hybride docenten

  Mensen die hun baan in het onderwijs combineren met een andere baan buiten het onderwijs worden hybride docenten genoemd. Het combineren van banen is voor deze groep docenten vaak een plezierige uitdaging die een leven lang ontwikkelen stimuleert. Tevens kan het hybride docentschap een impuls geven aan de innovatie van het onderwijs, omdat de kennis, expertise en netwerk uit het bedrijfsleven worden benut ten behoeve van het onderwijs. Deze docenten moeten dan echter wel goed gefaciliteerd worden. Uit recent onderzoek weten we dat de facilitering vanuit het onderwijs vaak als beperkt wordt ervaren. Na een introductie over het hybride docentschap, wordt een model geschetst dat handvatten biedt om de meerwaarde van hybride docenten beter te benutten. Ook word je meegenomen in projecten die Fontys in samenwerking met externe partners uitvoert op het gebied van hybride docentschap. Tenslotte gaan we in gesprek over de successen en uitdagingen waar je mogelijk zelf tegen aan loopt rondom dit thema en hoe je daarbij geholpen zou kunnen worden.

  Vorm: Lezing incl. interactie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 30

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Maandag 16 november 2020

  13.00 - 14.00 uur

  Projectleider

  Ellen Koop

  e.koop@fontys.nl

 • Kunstmatige intelligentie gebruiken om studenten te ondersteunen in zelfgereguleerd leren

  Altijd al willen weten hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden om het leerproces van onze studenten te verhogen? Doe mee aan de workshop waarin we onze bevindingen delen over hoe de data van de electronische leeromgeving (Canvas) gebruikt kan worden om de “student journey” van de student te kunnen weergeven, en denk mee wat we hieruit kunnen leren en hoe in te zetten voor het verbeteren van ons onderwijs.

  Vorm: presentatie en workshop: interpreteer zelf de resultaten die uit de analyse komen, en bedenk wat je hiermee kunt doen!
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 20

  Meld je hier aan!

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?
  Dinsdag 17 november 2020
  11.00 - 12.00 uur

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Marcel Meesters

  m.meesters@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Mascha Boosten

  m.boosten@fontys.nl

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

 • Grenzen overstijgen voor een leven lang ontwikkelen: de rol van de bruggenbouwer

  Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (Klijn 2008; WRR). Fontys zet daarom in op de ontwikkeling van hybride leeromgevingen, zoals professionele werkplaatsen (PW; Moresi et al, 2019), waarbinnen professionals, studenten en docenten samenwerken aan opleiden, innovatie en onderzoek. Docenten binnen deze hybride omgevingen fungeren als zogenaamde ‘boundary crossers’ (Akkerman en Bakker, 2011). Deze bruggenbouwers vervullen een sleutelpositie in het verbinden en ontwikkelen van mensen en omgevingen. Dit blijkt geen makkelijke opgave, zeker niet voor beginnende bruggenbouwers (Snoeren, Niessen & Abma, 2012; Van Lieshout, 2013). Het vraagt aanvullende competenties van docenten dan zij in voorgaande, meer traditionele situaties nodig hadden (Bakker et al., 2016).

  In deze interactieve bijeenkomst maak je kennis met de rol van de bruggenbouwer. We zoomen in op een ontwikkeld profiel van de bruggenbouwer. Ook verkennen we met elkaar hoe je als bruggenbouwer het leerpotentieel van grenzen tussen het onderwijs en de beroepspraktijk kunt benutten ten behoeve van een leven lang ontwikkelen.

  Vorm: interactieve presentatie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 40

  Meld je hier aan!

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?
  Dinsdag 27 november 2020
  12.00 - 13.00 uur

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Miranda Snoeren

  m.snoeren@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Sofie Moresi

  s.moresi@fontys.nl

 • Samenwerken over de grenzen van organisaties: inzichten vanuit de wetenschap

  Samenwerken over de grenzen van organisaties lijkt overweldigend complex. Toch is die samenwerking noodzakelijker dan ooit. Alleen door verschillende disciplines, sectoren en organisaties bijeen te brengen kunnen grote (maatschappelijke) vraagstukken aangepakt worden. Dat klinkt mooi, maar gaat niet vanzelf. Hoe geven we interorganisationele samenwerking effectief vorm? Tijdens deze sessie kijken we vanuit enkele recente wetenschappelijke studies naar interorganisationele en cross-sectionele samenwerking. We proberen inzicht te krijgen in de vraag wat recente wetenschappelijke literatuur ons laat zien over elementen die bijdragen aan effectieve samenwerking over de grenzen van organisaties. Er is ook aandacht voor de spanningsvelden en vraagstukken die dit type samenwerking met zich mee brengt. Tenslotte stellen we de vraag wat hybride leeromgevingen zouden kunnen leren van de opgedane inzichten.

  Wanneer?
  Maandag 16 november 2020
  16.00 - 17.00 uur

  Wil je snel bijgepraat worden over inzichten vanuit de wetenschap rondom samenwerking over de grenzen van organisaties? Dan ben je van harte welkom bij deze sessie!

  Vorm: Lezing incl. gelegenheid voor het stellen van vragen
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Peter Bos

  0644221634
  p.bos@fontys.nl

 • Benieuwd naar de docent van de toekomst?

  Hoe ziet de docent van de toekomst eruit: welke rollen zijn dan belangrijk? En welke ondersteuning kun jij gebruiken in je ontwikkeling op deze rollen?

  Door interactie verkennen we graag welke rollen jullie ervaren en dit combineren we met kennis over toekomstige rollen van docenten. Dit doen we vanuit twee ‘leven lang ontwikkelen’ perspectieven, namelijk met Marian Thunnissen, Lector Dynamische talentinterventies, en Sofie Moresi, Programmamanager Docentprofessionalisering. 

  Vorm: Workshop
  Duur: 75 minuten
  Aantal deelnemers: 40

  Meld je hier aan!

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Dinsdag 17 november 2020

  14.00 - 15.00 uur

  Sfeerafbeelding Fontys

  Programmamanager Docentprofessionalisering

  Sofie Moresi

  s.moresi@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector Dynamische Talentinterventies

  Marian Thunnissen

  08850 77992
  m.thunnissen@fontys.nl

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

 • De TICT: een open, online, gratis tool als hulpmiddel om na te denken over de impact van technologie

  Technologie kan steeds meer en is alomtegenwoordig.

  Technologie verandert mensen en daarmee de maatschappij.

  Technologie bepaalt hoe wij de wereld zien.

  Drie belangrijke redenen voor studenten om zich te leren verhouden tot onze wereld vol moderne, digitale technologie. Als aankomend professional. Als ontwerper, programmeur, verpleegkundige, journalist, implementeerder, beslisser, gebruiker. Als mens!

  Onze missie was om ze daarbij te helpen. Alle 40.000 Fontys studenten, alle 200 opleidingen en als het even kon ook de docenten en het werkveld!

  Het resultaat is een gratis, open & online toolkit (www.tict.io) die je helpt om na te denken over de impact van technologie.

  In deze sessie introduceren we de tool en gaan we ermee aan de slag!

  Vorm: interactieve sessie met behulp van de tool de nut en noodzaak van een rouwrobot doornemen
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: geen limiet

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Woensdag 18 november 2020

  14.00 - 15.00 uur

  Onderzoeker

  Rens van der Vorst

  r.vandervorst@fontys.nl

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

 • Levenlang ontwikkelen met VR binnen zorg en onderwijs
  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Donderdag 19 november 2020

  13.00 - 14.00 uur

  In deze interactieve sessie ervaar je een nieuw ontwikkelde VR-toepassing voor het oefenen van oudergesprekken in het basisonderwijs. Deze is ontwikkeld binnen een lopend TEC-project van Learning Society in samenwerking tussen Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Het betreft een reeks van scenes die zijn opgenomen met een 360 graden camera. In de VR-omgeving bepaal je zelf het verloop van het oudergesprek. We wisselen onze eerste indrukken met elkaar uit aan de hand van de onderliggende onderwijskundige principes. We voeren een dialoog over rol van VR bij levenlang ontwikkelen, van kind tot volwassene. Jouw input gebruiken we voor de doorontwikkeling van VR-toepassingen in het onderwijs.

  Vorm: interactieve sessie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: maximaal 15

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Projectleider Fontys

  Ellen Rohaan

  e.rohaan@fontys.nl

  Onderzoeker Fontys

  Teatske van der Zijpp

  t.vanderzijpp@fontys.nl

  Docent Fontys

  Pieter van Gorkom

  p.vangorkom@fontys.nl

  Intern begeleider Salto Eindhoven

  Astrid Majoor

  astrid.majoor@salto-eindhoven.nl
 • Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs

  Hoogbegaafdheid krijgt sinds kort meer aandacht in wetenschap en onderwijs. Bij Fontys Hogescholen is er voor hoogbegaafde studenten en medewerkers nauwelijks speciale aandacht. Maar is dit wel nodig? Wat weet jij over onderwijsbehoeften van hoogbegaafde studenten? Wat doe je er al aan? Hoe denken deze studenten er zelf over? Dit soort vragen komen aan bod. We laten de eerste resultaten zien van onderzoek onder Fontys docenten en hoogbegaafde Fontys studenten.

  Vorm: interactieve sessie, vooral via dialoog
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 20

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Woensdag 18 november 2020

  11.00 - 12.00 uur

  Projectleider

  Isabelle Diepstraten

  i.diepstraten@fontys.nl

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

 • LLO: inspiratie uit de praktijk

  Door (technologische en sociale) innovaties, internationalisering en ontwikkelingen in onze samenleving verandert het werk sneller en ingrijpender dan voorheen. Voor de (werkende) mens is flexibiliteit ten aanzien van veranderingen in het werk nu al een belangrijke competentie. Maar de toekomst vraagt om een nog actievere aanpak.

  Wie zich niet alleen ontwikkelt in reactie op veranderingen, maar continu in ontwikkeling blijft kan zich namelijk naar verwachting sneller aanpassen bij grotere verschuivingen op de arbeidsmarkt en zo werkeloosheid of uitval voorkomen. Mensen die gedurende hun hele loopbaan actief bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en talenten en hier passend werk bij vinden maken naar verwachting ook een grotere kans op een ‘werkgelukkig leven’.

  Het thema ‘een Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) staat daarom steeds vaker op de agenda van overheden, organisaties én opleiders. Het idee van een stevige inzet op de ontwikkeling van mensen spreekt ook velen aan. Maar er in de praktijk concreet werk van maken blijkt soms lastig. Want hoe zorg je er als werkgever en werknemer samen concreet voor dat iemand zich een leven lang blijft ontwikkelen? Hoe kun je als HRM-professional de organisatie ervan overtuigen om ‘vandaag te denken aan morgen’ én hier in te investeren, wanneer de effecten van LLO lastig meetbaar zijn en het tegelijkertijd nog onduidelijk is wat werkt?

  Toch horen we regelmatig inspirerende voorbeelden van organisaties die de handschoen oppakken en inzetten op LLO. In opdracht van het Fontys onderzoeksthema Learning Society hebben we een achttal van deze ‘Vooruitkijkers’ uit onze regio gevraagd naar wat hen over de streep heeft getrokken om met LLO aan de slag te gaan, hoe ze dat aanpakken en wat hun ervaringen zijn.

  Hun verhalen zijn vastgelegd in de recent verschenen Inspiratiebundel “Vooruitkijkers 2020: inspirerende voorbeelden van LLO in de praktijk”.

  Vorm: online presentatie doen met aansluitend discussie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 30

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Dinsdag 17 november 2020

  10.00 - 11.00 uur

  Projectleider

  Beatriz Roman

  b.roman@fontys.nl

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

 • Beoordelen in hybride leeromgevingen: in gesprek met de praktijk

  Binnen een hybride leeromgeving leren en werken studenten samen met de opleiding en het werkveld. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor de wijze waarop we studenten willen en kunnen beoordelen en leidt tot vragen als: ‘Is het mogelijk om als werkveld de rol van assessor aan te nemen?’, ‘Hoe leg je de relatie tussen vakkennis (inclusief beoordeling) enerzijds en praktijkleren (inclusief beoordeling) anderzijds zodat een zinvolle leeromgeving ontstaat?’ en ‘Hoe borg je de toetskwaliteit?’.

  Fontys Academy for Creative Industries (ACI) leidt studenten op tot creatieve, resultaatgerichte professionals. Vanaf dag één zijn de studenten actief in ‘het werkveld’, bouwen een professioneel netwerk op in de creatieve industrie en leren hier omgaan met uitdagende vraagstukken.

  ​We bespreken bovenstaande en andere vragen met ACI om vervolgens met de deelnemers het gesprek aan te gaan. Welke issues rondom beoordelen zijn er nog meer? Waar kunnen de deelnemers elkaar al inspireren en concreet verder helpen?

  Vorm: dialoog
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Dinsdag 17 november 2020

  16.00 - 17.00 uur

  Contactpersoon

  Rens Gresnigt

  r.gresnigt@fontys.nl

  Contactpersoon

  Petra Poelmans

  p.poelmans@fontys.nl

  Contactpersoon

  Maarten de Rooij

  m.derooij@fontys.nl

 • Duurzame innovaties in het onderwijs

  Nadere informatie over deze sessie volgt.

  Vorm:
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers:

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Dinsdag 17 november 2020

  12.00 - 13.00 uur

  CoE de onderwijsingenieurs

  Rutger van de Sande

  deonderwijsingenieurs@fontys.nl

 • Hybride leeromgevingen: van losse initiatieven naar instellingsbreed de regio in

  Binnen mboRijnland, Fontys Hogescholen en Hogeschool Utrecht wordt sinds enkele jaren op instellingsniveau onderzoek gedaan naar het ontwerp van leeromgevingen op de grens van school en buitenwereld. Denk dan aan hybride leeromgevingen, living labs, innovatiewerkplaatsen. Deze worden als kansrijk beschouwd. Bij onderwijsinstellingen speelt daarom nu volop het vraagstuk van het opschalen en verduurzamen van deze leeromgevingen. In het onderzoekend volgen en vormgeven van deze praktijken worden we geconfronteerd met uitdagingen die we ter discussie stellen in deze masterclass.

  Wanneer?
  Woensdag 18 november 2020
  16.00 - 17.00 uur

  Vorm: masterclass
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren, HU).

  Ilya Zitter

  ilya.zitter@hu.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderzoeker hybride leeromgevingen Fontys

  Maria Custers

  06-18419399
  m.custers@fontys.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderzoeker Practoraat Research Lab mboRijnland

  Jantje Timmerman

  jtimmerman@mborijnland.nl

 • Inclusie en kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

  Inclusie en kansen(on)gelijkheid zijn thema’s die spelen in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot hoger onderwijs. Ook binnen Fontys is inclusie een speerpunt in de nieuwe strategische koers. In deze lezing gaan we in op wat deze begrippen nu precies betekenen. We bespreken de rol die onderwijsprofessionals spelen en gaan met name in op de invloed van persoonlijke opvattingen, vooroordelen en verwachtingen. Naast voorbeelden van ervaringen van kinderen, studenten en docenten is er ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen, ideeën en vragen.

  Duur: 60 minuten
  Aantaldeelnemers: geen maximum

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wanneer?

  Donderdag 19 november 2020

  12.00 - 13.00 uur

  Sfeerafbeelding Fontys

  Contactpersoon

  Linda van den Bergh

  l.vandenbergh@fontys.nl

 • Digital Community Building

  We merken dat we in een transitie zitten op een heel aantal onderwerpen. Technologie is steeds beter in staat om deze transities te ondersteunen, mensen te verbinden aan elkaar en digitale communities op te zetten rondom kennisgebieden.

  Met het HLO programma willen gaan bouwen aan communities  oa. rondom coaching in een hybride leeromgeving en beoordelen, toetsen en waarderen binnen een HLO. Welk gedrag willen we eigenlijk zien in deze nieuwe communities? Welke processen zouden hierdoor anders of beter moeten gaan lopen? En welke informatie willen we delen? Met het doel dat de technologie gaat voldoen aan de verwachtingen van de mensen die het gaan gebruiken.

  Graag gaan we hierover in gesprek in deze workshop tijdens Leren Lang Ontwikkelen week. We zullen beginnen met een korte introductie van het onderwerp, waarna we (in groepjes) dieper ingaan op de onderwerpen. Op deze manier krijgen we een gezamenlijk beeld bij de brug welke we kunnen gaan bouwen om door te gaan .

  Sfeerafbeelding Fontys

  Vorm: workshop
  Duur: 60 minuten
  Deelnemers: geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Contactpersoon

  Dries van den Enden

  06 1250 5332
  d.vandenenden@fontys.nl
  Sfeerafbeelding Fontys

  Rene Katerberg

  Sfeerafbeelding Fontys

  Stefan Groenendal

 • Hybride leeromgeving: de lezing

  Opbrengsten, valkuilen en uitdagingen in de samenwerking tussen student-werkveld-opleiding

  In deze (interactieve) lezing legt Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, uit hybride leeromgevingen noodzakelijk zijn studenten ‘future skills’ te leren, zoals adaptieve expertise en hen voor te bereiden als op een leven lang. In hybride leeromgevingen leren studenten samen met partners uit het werkveld en opleiders aan urgente problemen, vraagstukken of innovaties uit het werkveld. Hybride leeromgevingen (ook wel shared learning teams, professionele werkplaatsen, PLG’s, etc genoemd), beogen dat studenten belangrijke innovatieve en samenwerkingsvaardigheden leren, dat opleiders zich professionaliseren in actuele kennis over de beroepspraktijk en dat we als Fontys bijdragen aan innovaties in het werkveld. Deze manier van opleiden brengt echter ook allerlei uitdagingen met zich mee. Wat zijn passende vraagstukken? Welke belangen spelen een rol? Welke opleidingsvisie past hierbij? Wat vraagt het aan begeleiding? Hoe realiseren we zelfsturing en eigenaarschap van studenten? Hoe zorgen we voor constructive alignment? Welke manier van toetsing? Passen de huidige opleidingskaders hier nog wel bij? En onze organisatiestructuur- en cultuur? We hebben nog niet overal het antwoord op, maar het is van belang dat we hier gezamenlijk meer inzicht in ontwikkelen, zodat we steeds beter onze primaire doelstellingen (het goed opleiden van studenten en het bijdragen aan innovaties in het werkveld) kunnen realiseren. Anje laat hier haar licht over schijnen vanuit onderwijskundig perspectief en leiderschapsperspectief.

  Vorm: Interactieve lezing
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: Geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Vrijdag 20 november 2020

  12.00 - 13.00 uur

  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector Leren & Innoveren

  Anje Ros

  08850 72028
  a.ros@fontys.nl

 • Multimedia testing

  Het verzamelen, interpreteren en produceren van informatie met multimedia (tekst gecombineerd met afbeeldingen) is een belangrijke vaardigheid die studenten zich eigen moeten maken. Met name in het natuurwetenschappelijk onderwijs spelen afbeeldingen en diagrammen een steeds belangrijkere rol. Het gegeven dat studenten meer leren van de combinatie van tekst en afbeeldingen dan van enkel afbeeldingen of enkel tekst, wordt het multimedia-effect genoemd. Waar veel onderzoek zich richt op het multimedia-effect bij leren, is er relatief weinig bekend over de effecten van multimediagebruik in toetsen (multimedia testing). Tijdens deze inspiratie-sessie gaan we in op wat er tot dusver bekend is over multimedia testing, op welke manieren data verzameld worden en hoe we deze informatie kunnen gebruiken binnen onze eigen onderwijscontext. Gedurende de sessie gaan we bespreken wat eye tracking is en hoe eye tracking gegevens gebruikt kunnen worden om onderwijs te verbeteren.

  Vorm: inspiratie-sessie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 15

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Jorik Arts

  jorik.arts@fontys.nl

 • Status ontwikkel-instrument

  Werksessie over Fontysbreed ontwikkelinstrument Hybride Leeromgevingen

  In deze interactieve sessie gaan we graag in gesprek met mensen die ervaring hebben in hybride leeromgevingen. Dit gesprek voeren we aan de hand van gerichte vragen over het ontwerp van en de samenwerking in hybride leeromgevingen. We gebruiken jullie antwoorden voor het vormgeven van een Fontysbreed instrument dat bijdraagt aan de ontwikkeling van verschillende vormen van samenwerking op het grensvlak van school en werk. Die omgevingen, in al hun diversiteit, noemen we bij Fontys ‘Hybride leeromgevingen’.

  Vorm: Interactieve sessie
  Duur: 60 minuten
  Aantal deelnemers: 25

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Programmaleider Programma Hybride Leeromgevingen

  Mariëlle Taks

  m.taks@fontys.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderzoeker Strijp TQ

  Jolijn Jansen

  m.taks@fontys.nl

  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderzoeker hybride leeromgevingen Fontys

  Maria Custers

  06-18419399
  m.custers@fontys.nl

 • Naar een visie op Open badges

  Open badges krijgen binnen Fontys steeds meer belangstelling. Middels badges kunnen behaalde prestaties, zowel bij non-formeel als formeel leren, erkend en zichtbaar gemaakt worden. Dat geeft Fontys bijvoorbeeld de mogelijkheid om extracurriculaire prestaties van zowel reguliere studenten als werkende professionals bij activiteiten rond leven lang ontwikkelen te erkennen en waarderen. Dit voorjaar is, als onderdeel van een TEC-project bij het thema Learning Society, door Renate van Oosten en Robert Schuwer (FHICT) een visie op open badges ontwikkeld voor FHICT. In deze bijdrage wordt de methode waarmee de visie tot stand kwam en de vraagstukken en ambities van FHICT gepresenteerd. De gevolgde aanpak kan ook bij andere Fontys instituten worden gebruikt om tot visievorming te komen. 

  Vorm: presentatie met interactie
  Duur: 30-45 minuten
  Aantal deelnemers: geen limiet

  Ben jij geïnteresseerd in deze sessie? Of misschien wel in meerdere sessies? Dan kun je jezelf via deze link aanmelden.

  Klik hier om je aan te melden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectleider

  Robert Schuwer

  r.schuwer@fontys.nl