Onderzoeksprojecten

Lopende onderzoeksprojecten

1 Toetsing en erkenning 21st century skills
2 Hybride leernetwerken
3 Future Learning, interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein
4 Hybride leeromgevingen: Wicked Problems
5 Hybride leeromgevingen als leeromgevingen voor professionals
6 Boundary Crossers: een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering
7 Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen
8 Leven lang ontwikkelen: inventarisatie best practices in de regio
9 HRM beleid in scholen ten behoeve van hybride docenten
10 Het prikkelen van nieuwsgierigheid in onderwijs en werk
11 Tama-coachee

Afgeronde onderzoeksprojecten

1 Quantified Teens
2 Technofilosofie
3 Hybride opleiden, hybride carrière
4 Micro-credentialing
5 Open leren in Teams
6 Literatuuronderzoek future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen
7 Vraagarticulatie Fontysregio
- Vraagarticulatie learning society
- AI in het onderwijs