Tama-Coachee

Doel van het project

Er wordt veel tijd en energie in gestoken om te ontdekken hoe wij deze ‘robots’ menselijker kunnen maken. Maar wat nou als we deze vraag omdraaien? Hoe kunnen deze robots ons menselijker maken? Door kennis op het gebied van psychologie, ICT en (game)design samen te voegen, wordt het mogelijk om een ‘digitaal persoon’ via je smartphone altijd bij je te dragen. Dit biedt veelbelovende mogelijkheden voor het trainen van intermenselijke vaardigheden. Wanneer er altijd een coach is om mee te sparren of in dit geval een coachee om op te oefenen biedt dat mogelijkheden om een leven lang leren laagdrempelig te maken. De coachee is een digitale avatar, die je bij je draagt zoals de tamagotchi van de jaren ’90. Een tama-coachee als het ware.

Projectresultaten

Het ontwerpen en ontwikkelen van de tama-coachee is een groot project; een intelligent virtueel persoon biedt oneindig veel mogelijkheden. Binnen deze aanvraag zal als eerste start het volgende gerealiseerd worden: een verkennende literatuurstudie en desk research naar het kwantificeren van coachingsvaardigheden, het ontwikkelen van een demo die het concept tama-coachee voor iedereen duidelijk kan maken, veldonderzoek bij potentiele gebruikers en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor vervolgonderzoek.

Looptijd: september 2019 - december 2019