Spreekuur

Spreekuur Fontys Commissie Ethiek van Onderzoek

Met ingang van 27 januari 2017 is de Fontys Commissie Ethiek van Onderzoek gestart met een maandelijks spreekuur voor docent-onderzoekers en onderzoeksbegeleiders.

Tijdens dit spreekuur kunnen vragen over ethische aspecten van onderzoek worden voorgelegd aan leden van de Commissie. Op het spreekuur wordt geen ‘formeel’ advies afgegeven over onderzoeksvoorstellen. Daarvoor kunnen voorstellen worden ingediend volgens de werkwijze zoals vermeld op de portal van de commissie (https://connect.fontys.nl/fontysbreed/ethiek/Paginas/home.aspx).

Het spreekuur vindt plaats op elke (meestal) laatste vrijdag van de maand, van 12:00-13:00u, (in gebouw Th. Fliednerstraat, 4.209, Eindhoven), voorafgaand aan de commissievergadering. Data tot aan de zomervakantie zijn: 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, en 23 juni.

Graag vooraf aanmelden door middel van e-mail naar de contactpersoon van je eigen instituut (zie hieronder) en een cc naar de secretaris, a.dankers@fontys.nl. Op verzoek kan het gesprek eventueel via skype of lync plaatsvinden.

Contactpersonen
  • Fontys Paramedische Hogeschool: Yvonne van Zaalen of Eveline Wouters
  • Fontys Hogeschool Pedagogiek: Jan Vrielink
  • Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid: Christi Nierse
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies: Maria Stortelder
  • Fontys Hogeschool HRM en Psychologie: Jeske Nederstigt
  • Fontys Sporthogeschool: Willem Gosens