Afstudeerprojecten

Afstudeerprojecten

Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van circulaire economie, duurzame verstedelijking en impact van big data voor het MKB. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een masterstudie, of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Door afstudeeropdrachten uit te voeren brengen we studenten in contact met bedrijven en publieke organisaties in de Brainport regio. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende professionals.

Naast de lopende onderzoeksprogramma’s worden binnen het lectoraat verschillende afstudeerprojecten uitgevoerd. Momenteel werken studenten onder meer aan de onderstaande onderwerpen, passend bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat.

  • Circulair ondernemen;
  • Vastgoedconcepten voor de creatieve industrie;
  • Waardering van bedrijventerreinen;
  • Verzakelijking van bedrijventerreinen;
  • Stedelijke herverkaveling;
  • Kennisfinancieringsmogelijkheden voor het MKB;
  • Informal investors;
  • Crowdfunding;
  • Urban farming.