Publicaties

Het lectoraat De Ondernemende Regio is heel actief en betrokken in de regio. Regelmatig publiceren leden van het lectoraat artikelen, worden ze geïnterviewd en zijn ze bijvoorbeeld als spreker betrokken bij evenementen. Op deze pagina een totaaloverzicht van de meest recente publicaties en optredens.

Binnenstad; van onderschat belang voor aanpak woningnood

Er is met spoed een verbouwingsoperatie nodig om binnensteden toekomstbestendig te maken, blogt Cees-Jan Pen. Binnensteden moeten compacter, de winkel- en ook horecafunctie moet minder dominant en werken, maar vooral wonen wordt belangrijker. Er komt een nieuwe balans tussen wonen, werken, horeca en winkelen omgeven door een hoogwaardige en meer groene openbare ruimte. De auto krijgt minder ruimte en deze ruimte wordt benut voor meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen/water. 17 nov 2020, www.vastgoedmarkt.nl

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”
13 nov 2020 www.gebiedsontwikkeling.nu

Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer

De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder. Het groen in buurgemeente Haarlemmermeer komt in het vizier als de haven binnen de Ring-A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. 11 nov 2020, www.parool.nl