Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling

Het lectoraat is actief betrokken bij de doorontwikkeling van de onderwijsprogramma’s van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek en de activiteiten van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap. Dit betreft concreet de leerlijnen ondernemerschap, operational excellence en onderzoekvaardigheden. Meer informatie hierover is beschreven in het projectportfolio van het lectoraat.

Het lectoraat is – naast toegepast onderzoek – ook actief betrokken bij onderwijsontwikkeling. Het lectoraat participeert in de curriculumcommissies van de verschillende opleidingen en is actief betrokken bij de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s, leerlijnen en specifieke onderdelen. Voorbeelden en lopende onderwijsprojecten zijn:

Voorbeelden

  • De minor Operational Excellence, als onderdeel van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Programmering van praktijkopdrachten (challenges) geschiedt vanuit het lecoraat;
  • De ontwikkeling van een afstudeervariant Ondernemerschap - met twee routes: startup en opvolging in het familiebedrijf - voor de opleiding Bedrijfsmanagement MKB;
  • De ontwikkeling van een extra-curriculair ‘Plus-programma’ voor tweedejaarsstudenten van Bedrijfsmanagement MKB en Auromotive Management;
  • Het versterken van een ondernemende houding en vaardigheden in de opleidingen van andere Fontys insituten en het – met behulp van de SOR regeling – faciliteren van afstuderen binnen het eigen bedrijf;
  • Deelname aan het Fontysbrede onderzoekthema Learning Society gericht op het ontwikkelen en benutten van de future skills en innovatieve leer- en werkomgevingen ten bate van “leven lang leren”.

Praktijkopdrachten

Het bedrijfsleven is het ‘laboratorium’ voor het technisch-bedrijfskundig onderwijs en onderzoek. Vanuit de ambitie om impact te hebben in dit werkveld wordt het onderzoek van het lectoraat gericht op vraagstellingen die actueel zijn in het werkveld. Ditzelfde geldt ook voor het onderwijs zelf. Bepaalde ontwikkelingen binnen de technische bedrijfskunde of de context daarvan vragen om onderwijsvernieuwing en onderzoek om dit mogelijk te maken.

Aanvullend op de onderzoekslijnen Entrepreneurschip en Operational Excellence stelt het lectoraat zich open voor vraagstukken aangedragen vanuit het onderwijs en het werkveld. Praktijkopdrachten (afstuderen, stages en minoren) kunnen aanleiding geven om aanvullend onderzoek op te pakken. Directe aanleiding hiervoor kan zijn dat meerdere bedrijven bij de opleiding aankloppen met soortgelijke vragen. In dergelijke gevallen zullen opleiding en lectoraat bekijken in hoeverre een extra investering in deze thematiek gewenst en realiseerbaar is. Indien mogelijk zal dit een vervolg krijgen in de vorm van een extern gefinancierd onderzoekproject.