Thought Leadership

Thought leadership is geen snelle communicatiecampagne of iets dat een organisatie over zichzelf zegt. Het is iets dat klanten en stakeholders een organisatie toekennen als gevolg van de vernieuwende manier van denken en doen die zij uitdraagt, de passie en vasthoudendheid waarmee zij dit doet, en de mate waarin zij daarmee van betekenis is voor de economie en samenleving. Het lectoraat Thought Leadership van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie heeft de ambitie om voor communicatieprofessionals op (inter)nationaal niveau hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van thought leadership te zijn.

Over het lectoraat

Voor vraagstukken en uitdagingen op het gebied van thought leadership ontwikkelen we inspirerende casestudies op het gebied van thought leadership, reiken we methoden en (meet)instrumenten aan die organisaties ondersteunen bij hun thoughtleadershipstrategie, publiceren we artikelen om thoughtleadership inhoudelijk scherp op de internationale kaart te zetten, professionaliseren we het onderwijs van FHEC en ondersteunen we communicatieprofessionals bij het ontwikkelen van hun thoughtleadershipstrategie. We geven (in company) presentaties, lezingen, workshops en advies. Ook hebben we (inter)nationale samenwerkingsverbanden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen om thought leadership te professionaliseren tot een verrassende en waardevolle positioneringsstrategie.

Waarom vernieuwend denken dé manier is om je te onderscheiden

Mignon aan het woord

Vernieuwende onderzoeksmethoden
Naast deze inhoudelijke focus, streven we ernaar om nieuwe manieren van onderzoek en dataverzameling een plek te geven. Zo doet Beatriz Roman een promotieonderzoek naar de kracht van de narratieve methode om kwaliteit in de ouderenzorg in kaart te brengen. We verkennen hoe we de kennis over die narratieve methode ook kunnen toepassen in het vak van HR. Daarnaast zetten we ons samen met het lectoraat Mens en Technologie in voor meer ontwerpgericht onderzoek, om zo onze studenten en professionals in de praktijk te bekwamen in het ontwikkelen en implementeren van talentinterventies.

In samenwerking met de praktijk
Veel van onze data verzamelen we in het (hoger) onderwijs en in de zorg. In toenemende mate zoeken we samenwerking met grote en kleine (MKB) bedrijven in de private sector om samen onderzoek uit te voeren en interventies te ontwikkelen. Door samen te werken worden we samen wijzer!

Met inzet van studenten
Elk jaar zijn we voor meerdere studenten toegepaste psychologie en HRM uit ons instituut opdrachtgever voor hun afstudeeropdracht waarin zij op basis van een onderzoek een interventie moeten ontwikkelen. Zij worden gekoppeld aan een van onze projecten en helpen ons in het verzamelen van data en het ontwikkelen van interventies, waarbij er ruimte wordt geboden om die thema’s op te pakken die passen bij

Podcast

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende zienswijzen uit. We noemen dit Thought Leadership.

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun `why’ maar ook over hun kijk op relevante thema´s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende zienswijzen uit. We noemen dit Thought Leadership.


Onderzoeksprojecten

Future learning

content

content

content

content

content

content

Content

Test

Agenda

'Aan tafel' - ontbijtsessie: Seksuele ontwikkeling en opvoeding (online)

01 oktober 2020 Online 09.00 - 10.30 uur

1ste sessie: 'Thuis: meer zorg met minder zorgen'

06 oktober 2020 Online 00.00 - 00.00 uur

'Aan Tafel' - ontbijtsessie: De digitale werkrelatie (online)

08 oktober 2020 Online 09.00 - 10.30 uur

ASQ Fontys 2020

03 november 2020 Online 15.00 - 17.00 uur

Proefstudeerdag Technische Bedrijfskunde

10 juni 2021 Eindhoven 09.15 - 13.00 uur