Gezondheid in een Digitale Samenleving (GIDS)

Door digitalisering verandert de wereld om ons heen razendsnel. Digitale technologie biedt enorme kansen om gezondheid en participatie van burgers te versterken. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Van de 70 jarigen heeft bijvoorbeeld 31,9% nog nooit internet gebruikt (Factsheet digitale vaardigheden, 2019). Dit veroorzaakt meer ongelijkheid in de samenleving, hetgeen leidt tot een ongezondere maatschappij, ook voor hen die beter gefortuneerd zijn (Marmot, Lancet, 2015).

We richten ons in dit project op de rol van de professional in zorg en welzijn in het terugdringen van de digitale ongeletterdheid, primair bij de cliënten/ patiënten voor wie eHealth en andere digitale zorg- en welzijnstoepassingen worden gebruikt.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Fontys onderzoeksthema Health: https://fontys.nl/Innovatie-en-onderzoek/Health/Gezondheid-in-een-digitale-samenleving-GIDS.htm

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

2020

Sfeerafbeelding Fontys

TEC for Society

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers FPH (Marjolein van Gelder, Eveline Wouters)
  • Docentonderzoekers TP (Janienke Sturm)
  • Docentonderzoekers FHICT (Anke Eijck)

Projectresultaten

Work in progress...