Thebe Elisabeth | September 2020

Inmiddels zijn we alweer een halfjaar verder. Het afgelopen halfjaar heeft er door het COVID-19 virus voor ieder van ons anders uit gezien dan verwacht. Ondanks dat hebben wij niet stil gezeten. Onze activiteiten zijn er wel anders uit komen te zien, zo is er bijvoorbeeld meer via mailcontact gelopen dan multidisciplinair in groepssessies.

De spiegelgesprekken zijn inmiddels afgesloten en wij hebben ons middels verschillende technieken, waaronder een creatieve analyse bezig gehouden met de inventarisatie. Hier zijn verschillende punten uit naar voren gekomen. Deze punten zijn vervolgens per afdeling teruggekoppeld en ons idee was om daar actief mee aan de slag te gaan. Helaas is ook dat niet verlopen zoals we hadden gedacht en gehoopt.

Wat we wel hebben kunnen doen, is op basis van de verkregen informatie kijken waar onze prioriteiten als multidisciplinair team liggen. Vervolgens hebben we dit in kaart gebracht per afdeling.

Voor afdeling Elzenbosch zijn dit:

  • Wederzijdse communicatie
  • Eigenheid

Voor afdeling Geeracker zijn dit:

  • Positieve gezondheid
  • Overleggen tussen cliënt, familie en professional

Om actief verbeteringen door te kunnen voeren op afdelingsniveau, willen wij met het continu verbeteren van de experts aan de slag gaan.

Maar dat is niet het enige wat wij van plan zijn, het komende half jaar! We gaan namelijk ook starten met de verhaallijnen, dit is een andere methodiek dan de spiegelgesprekken. Ook deze methodiek is bedoelt om de autonomie van de cliënten in beeld te brengen. Door twee verschillende methodieken te gebruiken, kunnen wij de resultaten met elkaar vergelijken. Is het resultaat van beide methodieken hetzelfde of komen er mogelijk andere zaken uit? Op basis van deze resultaten kunnen wij dan bepalen welke methodiek het best passend is op zowel de afdeling Elzenbosch als Geeracker.

Wij hopen weer op een goede samenwerking met iedereen binnen dit onderwerp en zoals het er nu naar uitziet ook meer binnen multidisciplinaire bijeenkomsten.


Namens de onderzoeksgroep Thebe Elisabeth,

Mariska en Esther