Smart Society

Onderzoeksprojecten:

- Privacy, transparantie en vertrouwen
- Slimme mensen werken samen met voorspelbare robots
- Urban Sports
- Social Credits for volunteers
- Smart Youth Work on the road

Maatschappelijke innovaties

Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat om de complexe opgaven en de grote instabiliteit waarmee ze zich geconfronteerd weten, op te vangen.
Onze samenleving bevindt zich in een periode van grote veranderingen. Bestaande maatschappelijke- en zorgsystemen en (bijbehorende) samenwerkingsvormen zijn vaak niet meer geschikt om adequaat op deze veranderingen in te spelen. Het onderzoeksthema Smart Society heeft de ambitie het maatschappelijk weefsel fundamenteel te vernieuwen door in te zetten op sociale en maatschappelijke innovaties waarbij de verkokering in bestaande systemen wordt doorbroken.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Lector: Dr.ir. M. (Mark) de Graaf

08850 75831
m.degraaf@fontys.nl