Bloeiende broedplaatsen

Penvoerend lector Mark de Graaf over het onderzoek in relatie met het TEC thema Smart Society:

''Waarde: Bart de Zwart onderzoekt hoe duurzame ontwikkeling van binnensteden beter geborgd kan worden door een bredere kijk op waarde vanuit het maatschappelijke belang. Kunnen we bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen behouden voor een stad die weinig directe inkomsten opleveren, maar op termijn een enorme waarde voor de ontwikkeling en vitaliteit van een stad hebben?''

Het onderzoek
De beschikbaarheid van passende en betaalbare huisvesting vormt een randvoorwaarde voor kunstenaars en andere creatieve professionals. Atelierbeheerders en broedplaatsontwikkelaars voorzien in deze ruimte en leveren hiermee een vitale bijdrage aan zowel de culturele infrastructuur als aan het innovatieve ecosysteem van de stad.

Mede als gevolg van het aantrekken van de vastgoedmarkt en beleidsmatige keuzes van gemeenten, staat de beschikbaarheid van betaalbare ruimte echter steeds vaker onder druk. In reactie hierop zijn veel atelier- en broedplaatsorganisaties bezig met een herpositionering van hun kernactiviteiten. Zo wordt onder meer geïnvesteerd in professionalisering van de bedrijfsvoering, maar wordt ook gekeken naar de strategische positie van ateliergebouwen en broedplaatsen binnen het speelveld van cultuurbeleid, gebiedsontwikkeling, duurzame verstedelijking, welzijn en andere beleidsterreinen.

Dit kennisprogramma heeft als doel om atelier-/broedplaatsorganisaties te ondersteunen bij de (her)positionering van hun activiteiten en het ontwikkelen van een toekomstbestendig maatschappelijk ‘businessmodel’.

Hiertoe worden kennis en ervaring die aanwezig zijn bij verschillende creatieve huisvestingsorganisaties, alsmede kennis vanuit andere stedelijke kwartiermakers (bijv. stadslabs en stadmakerinitiatieven), gecombineerd met expertise van onderzoekers vanuit de hogeschool en wordt deze kennis gezamenlijk opgewerkt tot nieuwe inzichten en concrete handelingsperspectieven voor de sector.

Bart de Zwart

08850 77176
b.dezwart@fontys.nl

Lectoraten & samenwerkingspartners

 • Landelijk Overleg Ateliers
 • Dutch Creative Residency Network
 • CLIB (Breda)
 • Ateliers Tilburg (Tilburg)
 • Stichting Ruimte (Eindhoven)
 • ABS (’s-Hertogenbosch)
 • SLAK (Gelderland)
 • De Plaatsmaker (Utrecht)
 • Urban Resort (Amsterdam)
 • Stroom (Den Haag)
 • HaViK (Groningen)
 • SAZ (Zwolle)
 • Gemeente Leeuwarden
 • Temporary Art Centre (Eindhoven)
 • De Waardenmakers (Den Bosch)
 • De Nieuwe Erven (Amersfoort)
 • Sectie-C (Eindhoven)
 • Triodos Bank
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Platform BK, Boekmanstichting
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Bureau voor Economische Argumentatie