Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doel en impact

Het samenspel tussen formele en informele rol heeft met de transities en transformaties in 2015 een heel andere dynamiek gekregen. Als gevolg hiervan zoeken professionals hoe zij burgers meer regie over eigen leven kunnen laten voeren en hoe zij samen kunnen werken met betekenisvolle naasten van clienten/burgers met een hulpvraag, en zoeken welzijnsorganisaties hoe ze de balans kunnen bewaren tussen de formele en informele (vrijwilligers) ondersteuning die zij bieden (Sanden, Feringa, Peels & Linders, 2017; Linders, Feringa, Potting & Jager-Vreugdenhill, 2016; Linders, & Feringa, 2014). De regio Venlo vormt hierop geen uitzonder, maar wel als het gaat over hoe zij het samenspel tussen formele en informele steun organiseren, waarmee zij uniek zijn in Nederland.

Projectbeschrijving

In dit project maken we vanuit een multi-stakeholder perspectief de impact zichtbaar van dit nieuwe sturingssysteem.

Het sociaal domein is volop in beweging en geregeld worden de consequenties van deze dynamiek gevat in inzichten met betrekking tot handelingskennis van sociaal professionals, managers en burgers in uiteenlopende rollen. Minder, of nog minder, wordt geëxperimenteerd met structuren waarmee je het samenspel tussen formele en informele ondersteuning vorm kan geven. Regio Venlo is de eerste regio die met een dergelijk experiment start, vanuit eerder opgedane ervaringen en op basis van beredeneerde aannames maar nog zonder kennis van mogelijk impact vanuit een multi-stakholder perspectief. Het is deze impact die we binnen dit project zichtbaar willen maken en door willen vertalen naar mogelijk vervolgstappen passend bij de bevindingen die we hebben gedaan.

Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1: vraag- en rolarticulatie

  • Probleemanalyse
  • Veldwerk (kwantitatief, kwalitatief)
  • Analyse

Fase 2: co-creatie

  • Analyse en rapportage
  • Delen van bevindingen

Lectoraten en samenwerkingspartners

Onderzoeker

Saskia van Overbeek

s.vanoverbeek@fontys.nl

Projectleider

Dana Feringa

088 5072313
d.feringa@fontys.nl