Technology Impact Cycle Tool (TICT)

Omschrijving

Fontys doet toegepast onderzoek naar het inzetten of ontwikkelen van technologie. Daarnaast wordt onderwijs gegeven waarbij studenten nieuwe producten ontwerpen of leren nieuwe technologieën in te zetten. Dat roept vragen op, want hoe beoordeel je of een nieuwe (in te zetten) technologie een positieve impact heeft op de maatschappij? Los je wel de juiste vragen op? Wat zijn (mogelijke) ethische bezwaren? Snap je de tekortkomingen van de data? Van de technologie? Privacy? Heb je alle stakeholders in beeld? Heb je nagedacht over mogelijk misbruik? Heb je je best gedaan de unknown unknowns op te sporen?

In een Smart Society is transformatie één van de hoofdthema’s. Waar het maatschappelijk weefsel fundamenteel wordt veranderd, is het meestal onvermijdelijk dat waarden en normen geraakt worden.

Daarom doet dit project onderzoek naar een praktische toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen stil te staan.

In dit project gaan we met die vragen aan de slag. We doen onderzoek naar hoe zo’n toolkit eruit moet zien. Hoe zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers bewust maakt van de te stellen vragen en de échte impact van technologie. We doen onderzoek naar een toolkit die helpt om heel bewust na te denken over de werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die kunnen testen met studenten en professionals uit het werkveld.      

Projectresultaten

We hebben diverse prototypes en versies getest met studenten. Elke keer hebben we de feedback verwerkt in nieuwe prototypes. Het meest actuele prototype is altijd te vinden op www.tict.io.

Het projectresultaat is ook én vooral de basis voor een KIEM – project waarin we het prototype met grotere groepen studenten verder gaan brengen en steeds verder gaan verbeteren. Ook wijzen we we ambassadeurs aan per categorie en werken we aan een light versie. Het plan is net voor of na de zomer een productieversie beschikbaar te stellen en dan door te bouwen naar een wereldwijde standaard.