Leerwegonafhankelijke toetsing

Het beoordelen van de door de student gerealiseerde leeruitkomsten waarbij de gehanteerde methoden en instrumentarium voor toetsing en examinering generiek zijn en niet specifiek zijn afgestemd op de leerroute van de student (OCW, 2016).

Toelichting

Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling is nodig om onafhankelijk van de specifieke, flexibele leertrajecten van studenten de eenheden van leeruitkomsten te beoordelen die zij in dat traject hebben gerealiseerd (OCW, 2016). Het kader vormt de door de opleiding samen met het werkveld geformuleerde leeruitkomsten. Het meest gebruikte instrumentarium bij flexibele leerroutes is een portfolio-assessment met criteriumgericht interview (Klarus, Peeters, Joosten-ten Brink, 2017). Deze toetsvorm biedt optimale flexibiliteit ten aanzien van inhoud, vormgeving en tijd. Ook andere vormen van toetsen zoals een performance-assessment of een kennistoets zijn mogelijk, afhankelijk van de in de leeruitkomsten beschreven kennis, inzicht en vaardigheden (OCW, 2016). Volgens Klarus, Peeters & Joosten-ten Brink (2017) kan elke toetsvorm leerwegonafhankelijk worden ingezet. Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling moet net als elke andere vorm van beoordeling voldoen aan kwaliteitseisen zoals validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.

[Verder lezen]

NVAO

De wijze waarop de opleiding vorm geeft aan leerwegonafhankelijke toetsing wordt verantwoord in Standaard 3 (Toetsing).

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs wordt niet gesproken over leerwegonafhankelijke toetsing alhoewel sommige gebruikte toetsvormen wel leerwegonafhankelijk kunnen zijn.