Flexibilisering

Flexibel onderwijs of het begrip ‘Flexibilisering’ zoals OCW gebruikt,  is een containerbegrip en kent vele dimensies en vormen. Flexibel onderwijs is een antwoord op de vraag naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, naar een pluriforme benadering van de populatie en het toepassen van nieuwe inzichten ten aanzien van leren en opleiden. Binnen Fontys Hogescholen wordt volop geëxperimenteerd met dit concept. Dat leidt tot nieuwe ervaringen en inzichten die via deze website worden gedeeld. Reacties zijn welkom via DienstOnderwijsenOnderzoek@fontys.nl.