Assessor

Een examinator die in een assessment beoordeelt in welke mate de student leerresultaten heeft gerealiseerd.

Toelichting

Een portfolio-assessment of performance-assessment wordt afgenomen door een of meerdere examinatoren in de rol van assessor. Een examinator wordt door de examencommissie aangewezen (WHW art. 7.12c). Om tot een afgewogen beoordeling te komen is het van belang dat assessoren midden in het beroep staan: zij beschikken over een brede kijk op het beroepenveld. Om objectiviteit te borgen moeten assessoren getraind zijn in het beoordelen van een performance, een portfolio en het afnemen van een criteriumgericht interview.

NVAO (standaard 1)

De wijze waarop assessoren worden ingezet en aangewezen wordt verantwoord in Standaard 3 (Toetsing); in Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt verantwoord dat de assessoren over de vereiste kwalificaties beschikken.

Vergelijking met regulier

Er geen verschil met het reguliere onderwijs.