Bewijsmateriaal

Resultaat van handelen waarmee de student de eigen ontwikkeling en gerealiseerde niveau laat zien.

Toelichting

Bewijsmateriaal verzameld in een portfolio kan ingezet worden om eenheden van leeruitkomsten aan te tonen. Er zijn twee soorten bewijsmateriaal te onderscheiden (Jaspers & Speetjens, 2007):
1. Feitelijke informatie: getuigschriften, certificaten, aanstellingsbewijzen, toetsuitslagen, etc.
2. Beroepsproducten: producten die inzicht geven in het proces en het resultaat van het handelen zijn van de student in een (authentieke) beroepscontext.

[verder lezen]

De typen beroepsproducten zijn (Losse, 2012):

Analysesamenhangende ontleding van een vraagstuk dat dient ter inzicht
Adviesadvies wat een opdrachtgever het beste kan doen om een situatie te veranderen of te verbeteren
Ontwerpvisuele of schematische weergave van een product of interventie
Fabricaatconcreet fysiek of digitaal eindproduct dat de eindgebruiker functioneel kan inzetten
Handelingprofessioneel gedrag tegenover belanghebbenden: klanten, patiƫnten, publiek, studenten, medewerkers

NVAO

In Standaard 3 (Toetsing) verantwoordt de opleiding hoe de student bewijsmateriaal kan inzetten om de eigen ontwikkeling en gerealiseerd niveau te laten zien.

Vergelijking met regulier

Afhankelijk van de visie op leren en opleiden en gekozen onderwijsconcept wordt in het reguliere onderwijs gebruik gemaakt van bewijsmateriaal al dan niet verzameld in een portfolio.