Bewijsmateriaal

Meer weten Bewijsmateriaal

Een beroepsproduct vormt op zichzelf nog geen bewijsmateriaal. Het wordt bewijsmateriaal als het op de juiste wijze wordt ‘gelinkt’ aan de leeruitkomst(en). Dat betekent:
- een beschrijving voor welke eenheden van leeruitkomsten het bewijsmateriaal wordt ingezet;
- een onderbouwing van de wijze waarop dit product volgens de student bijdraagt aan de beheersing van de leeruitkomsten;
- feedback op het product en de onderbouwing door meerdere experts en peers;
- reflectie van de student op het proces van beroepsontwikkeling en ontvangen feedback.