Criteriumgericht interview

Een methode om op een gestructureerde manier en op basis van criteria een interview af te nemen.

Toelichting

Een criteriumgericht interview (CGI) heeft een formele status en dient methodisch en volgens een bepaald protocol te verlopen (Jaspers & Speetjens, 2007). Een CGI kan ook voor meerdere doeleinden worden ingezet onder ander als onderdeel van een portfolio-assessment. Om een CGI af te nemen zijn verschillende gesprekstechnieken in gebruik.

NVAO

De wijze waarop het criteriumgericht interview vorm krijgt en wordt uitgevoerd, wordt in Standaard 3 Toetsing verantwoord.

Vergelijking met regulier

In het reguliere onderwijs wordt het criteriumgericht interview op dezelfde manier gebruikt.