Driepartijenovereenkomst

Overeenkomst tussen student, werkveldpartner en Fontys waarin gemaakte afspraken tussen de drie partijen worden vastgelegd.

Toelichting

De rol van de instelling/bedrijf waar de student leeractiviteiten uitvoert, wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst. Hierin komen onder meer aan de orde: de beschrijving van de inhoud van de leeractiviteiten die de student uitvoert, de aard en frequentie van de praktijkbegeleiding. Indien van toepassing worden er afspraken tussen de opleiding en de praktijkorganisatie gemaakt over de professionalisering van praktijkbegeleiders (NVAO, 2016).

NVAO

In Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt verantwoord hoe en wanneer de driepartijenovereenkomst tot stand komt en leidt tot adequate leertrajecten.

Vergelijking met regulier

Deze overeenkomst is verplicht bij een duale opleiding; bij flexibele deeltijdopleidingen is deze niet verplicht – wel wenselijk (OCW, 2016).