EVC-procedure

Procedure met als doel het erkennen van verworven competenties (EVC) ongeacht waar, wanneer en hoe deze competenties zijn verworven.

Toelichting

Ongeacht de gevolgde leerweg kunnen met behulp van EVC-beoordelingsprocedure verworven competenties (leerervaringen) gevalideerd worden. De deelnemer ontvangt net als bij een intake-assessment een certificaat (geen studiepunten). De vormgeving en instrumenten die ingezet worden binnen een EVC-procedure wijken niet af van het instrumentarium dat gebruikt wordt voor het vaststellen van leerervaringen binnen de opleiding (Jaspers & Speetjens, 2007). Een EVC-procedure moet worden afgenomen door een daarvoor gecertificeerd orgaan (b.v. een erkend EVC-Centrum).

NVAO

In Standaard 2 (Onderwijsleeromgeving) wordt verantwoord hoe een certificaat kan leiden tot een vrijstelling.

Vergelijking met regulier

Er is geen verschil met regulier. Een certificaat kan worden ingezet als feitelijk bewijsmateriaal voor het aantonen van eenheden van leeruitkomsten.